Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Palestra
2006, Tom 51, Numer 9-10(585-586)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia sądowego we właściwym czasie (art. 417 § 3 k.c.) Zbigniew Banaszczyk s. 9-18
Roszczenia zwrotne sprzedawcy wynikające z zaspokojenia roszczeń kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową Hieronim Krzysztof Ostrowski s. 19-26
Niezaskarżalność orzeczeń w przedmiocie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Tadeusz Zembrzuski s. 27-37
Praktyczne aspekty mediacji jako alternatywnej formy rozstrzygania sporów w sprawach rodzinnych : analiza prawnoporównawcza Marcin Białecki s. 38-46
Wybrane problemy przekazywania skazanych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego Hanna Kuczyńska s. 47-67
Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu lustracyjnym Bogumił Zygmont s. 68-83
Funkcjonariusz państwa komunistycznego jako podmiot zbrodni komunistycznych Jerzy Kulesza s. 84-95
Prawa udziałowe w spółkach kapitałowych a majątek wspólny małżonków : wybrane zagadnienia Katarzyna Bilewska s. 96-102
Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku wspólnego małżonków Paweł Zdanikowski s. 103-107
Czy to zmierzch złotej ery DNA? Kilka uwag na temat błędów w opiniach genetycznych w procesie karnym : (cz. I) Lech Skuza s. 108-117
O kilku wyjściach z sytuacji bez wyjścia Andrzej Michałowski s. 118-120
Najbliższe decyzje polskiej adwokatury Andrzej Zwara s. 121-125
Instytucjonalni psychopaci Stanisław Mikke s. 126-130
Twórczy wkład Marian Filar s. 131-133
Armia Konna Budionnego w Polsce w 1920 r. w "Dzienniku" Izaaka Babla Andrzej Bąkowski s. 134-137
Uwagi na marginesie ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 21 lipca 2006 roku (tzw. ustawy lustracyjnej) Witold Wołodkiewicz s. 138-144
Poruszone zdjęcie Przybyszewskiego : (cz. 2) Marek Sołtysik s. 145-150
Polska pamięć o Lwowie... Kazimierz Karolczak s. 151-156
Z dziejów adwokatury lwowskiej Adam Redzik s. 157-165
Historie Lwowa, czyli miasto w cieniu granic Marian Mudryj Adam Redzik (tłum.) s. 166-174
Zjawisko korupcji i jego penalizacja w ujęciu historycznym : (cz. II) Piotr Wiatrowski s. 175-183
Pokłosie Szkoły Głównej : część II Stanisław Milewski s. 184-186
Rok 1964 (nr 9 i 10) s. 187-189
Ogólnokrajowe zasady wykonywania zawodu adwokata we Francji : Krajowa Rada Adwokacka (Conseil National des Barreaux) Agnieszka Czachowska (tłum.) s. 190-221
Ukraińska ustawa o adwokaturze Anna Lewandowska s. 222-229
Kalifornijskie prawo "three strikes and you're out" : próba oceny : (cz. 2) Jacek Czabański s. 230-237
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (kwiecień-czerwiec 2006 r.) Marek Antoni Nowicki s. 238-246
Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości : nietypowa międzynarodowa, czy szczególna wspólnotowa ? Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 247-254
"Problematyka cen transferowych. Komentarz", Krzysztof J. Stanik, Krzysztof Winiarski, Częstochowa 2006 : [recenzja] Marek J. Lubelski Krzysztof J. Stanik (aut. dzieła rec.) Krzysztof Winiarski (aut. dzieła rec.) s. 255-257
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Lwów : miasto - społeczeństwo - kultura", Lwów 18-20 maja 2006 r. Adam Redzik s. 258
Odrzucenie zażalenia wniesionego przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego bez wzywania do usunięcia braków formalnych Karol Weitz s. 259-263
Spółka kapitałowa jako organizacja pożytku publicznego Roman Trzaskowski s. 264-267
Przesłanki automatycznego umorzenia udziałów w spółce z o.o. Katarzyna Bilewska s. 268-271
Pierwsze wypowiedzi Sądu Najwyższego na temat mobbingu Teresa Flemming-Kulesza s. 272-273
Pytania i odpowiedzi prawne Ewa Stawicka s. 274-276
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 277-282
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 283-287
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 listopada 2005 r. Dobrosława Szumiło-Kulczycka s. 288-291
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lipca 2005 r. Antoni Bojańczyk s. 292-301
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 stycznia 2005 r. Anna Zbiegień s. 302-307
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 23 września 2005 r. Marek Kowalski s. 308-315
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2005 r. Anna Młynarska-Sobaczewska Marlena Sakowska-Baryła s. 316-324
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 325-327
List Prezesa NRA adw. Stanisława Rymara do Przewodniczącego KRJ Stanisław Rymar s. 327-328
XXVIII Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym, Ostróda 15-17 czerwca 2006 r. Urszula Kopeć Andrzej Szydziński s. 329-331
X Mistrzostwa Polski Prawników w Tenisie Ziemnym Ryszard Kurnik s. 331-333
System elektronicznej wokandy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu s. 333-334
Uroczystości w Piotrkowie Trybunalskim Aleksander Jacyniak s. 334
Kres przygody z Wiechertem Jacek Trawczyński s. 335
Niewygodny Ostap Ortwin Marek Sołtysik s. 336-341
Szpalty pamięci : adw. Bohdan Oziemski (1925-2006) Andrzej Bąkowski s. 342-344
Szpalty pamięci : adw. Tadeusz Brodniewicz (1918-2006) Ryszard Kenner s. 344-346
Szpalty pamięci : adw. Józef Dambek (1916-2001) Henryk Kotoński Włodzimierz Rose s. 346-348
Krótko o nadużyciu Aleksander Stępkowski s. 349-351
O nadużyciu raz jeszcze Adam Redzik s. 352-353
Świadectwo IPN Zbigniew Womaczka s. 354