Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1970, Tom 14, Numer 9-10(153-154)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespoły adwokackie na wokandzie Edmund Mazur s. 3-7
Badanie cech dziedzicznych w procesach o ojcostwo Juliusz Wisłocki s. 8-22
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu Janusz Ławrynowicz s. 22-25
Uwagi do projektu prawa o księgach wieczystych i hipotece oraz do rozporządzenia wykonawczego Władysław Chojnowski s. 26-38
Kara ograniczenia wolności a przepisy prawa pracy : próba interpretacji Andrzej Świątkowski s. 38-52
Z problematyki rewizji nadzwyczajnej w nowym k.p.k. Alfred Kaftal s. 52-71
Osobisty udział oskarżonego w rozprawie rewizyjnej Kazimierz Ostrowski s. 72-76
Niektóre problemy kierowania małym zespołem adwokackim Henryk Szumowski s. 77-78
Pytania i odpowiedzi prawne s. 78-87
"Model cybernetyczny powstawania i działania prawa", Andrzej Kisza, Wrocław 1970 : [recenzja] Andrzej Malinowski Andrzej Kisza (aut. dzieła rec.) s. 88-90
Naczelna Rada Adwokacka s. 91-94
Informacja s. 94-95
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 95-97
Prasa o adwokaturze s. 97-105
Kronika Ryszard Siciński s. 105-112
Komunikat s. 113