Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Palestra
1970, Tom 14, Numer 11(155)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W rocznicę Wielkiego Października Leonard Milewski s. 3-6
Problemy dofyczące radców prawnych Waldemar Niemotko s. 7-18
Prawne sposoby zapobiegania hałasom i szkodliwym drganiom w mieszkaniach i w zakładach pracy Władysław Bugajski s. 18-50
Z problematyki prawnej art. 419 k.c. Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 50-59
Czy nowy kontratyp? : uwagi do art. 22 § 2 k.k. Andrzej Zoll s. 59-64
O niektórych zasadach polskiego procesu karnego w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego z 1969 r. Tadeusz Taras s. 65-86
Oskarżyciel posiłkowy Jerzy Biejat s. 86-92
Z prasy zagranicznej s. 92-97
Naczelna Rada Adwokacka s. 97-101
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 102-105
Prasa o adwokaturze s. 105-110
Kronika s. 111-118