Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1970, Tom 14, Numer 12(156)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci zmarłego adw. Stanisława Janczewskiego Zdzisław Krzemiński s. 5-7
O organizacji pracy zespołów adwokackich Stanisław Godlewski s. 8-10
Zespoły adwokackie w pracach samorządu adwokackiego Zdzisław Krzemiński s. 11-19
Zagadnienia polityczno-społeczne w szkoleniu aplikantów adwokackich Jerzy Bednarczyk s. 20-22
Zdolność arbitrażowa i zdolność procesowa w postępowaniu arbitrażowym Zbigniew Generowicz s. 22-33
Zawieszenie postępowania w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego Stanisław Waltoś s. 34-46
W sprawie warunkowego umorzenia postępowania karnego Jacek Wasilewski s. 46-47
Dopuszczalność wymierzenia kary ograniczenia wolności przy przestępstwach z art. 28 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu Zygmunt Kropiwnicki s. 47-49
"Prawo ubezpieczeń gospodarczych : teksty przepisów, orzecznictwo, komentarz", Kazimierz Karśnicki, Janusz Ławrynowicz, Warszawa 1969 : [recenzja] Zbigniew Czerski Kazimierz Karśnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Ławrynowicz (aut. dzieła rec.) s. 49-51
Naczelna Rada Adwokacka s. 51-56
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 56-57
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 58-59
Prasa o adwokaturze s. 59-65
Kronika Krzystzof Żmudziński s. 65-72