Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1971, Tom 15, Numer 1(157)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekt Regulaminu Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia.....w sprawie ustalania zasad specjalizacji w zawodzie adwokata s. 3-9
Problematyka specjalizacji w zawodzie adwokata Jerzy Bednarczyk s. 9-14
Niektóre cywilnoprawne aspekty odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu Stanisław Jędruch s. 14-28
Ubezpieczenia pojazdów samochodowych krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym Stanisław Jenger Janusz Ławrynowicz s. 29-44
Węzłowe problemy obrony koniecznej na tle art. 22 nowego kodeksu karnego Adam Krukowski s. 44-58
Postępowanie uproszczone w k.p.k. Jerzy Bafia s. 58-70
Z problematyki dowodowej na tle kodeksu postępowania karnego Jan Nelken s. 71-85
Finanse zespołu adwokackiego Krzysztof Bieńkowski s. 86-90
Kilka uwag o zespole adwokackim Janusz Odrobiński s. 90-92
Pytania i odpowiedzi prawne Władysław Chojnowski s. 93-94
Naczelna Rada Adwokacka s. 94-106
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Zdzisław Krzemiński s. 106-111
Prasa o adwokaturze s. 111-114
Kronika Edmund Mazur Jerzy Zaniemojski s. 114-122