Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1971, Tom 15, Numer 5(161)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozłożenie w wyroku na raty zasądzonego świadczenia (art. 320 k.p.c.) Mieczysław Piekarski s. 3-14
Z pogranicza prawa cywilnego i ustawy wypadkowej Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 15-25
Potrącenie w procesie cywilnym a stan sprawy w toku Zbigniew Łabno s. 26-34
Dochodzenie kosztów procesu w świetle zasad małżeńskich ustrojów majątkowych Leopold Stecki s. 35-41
Jeszcze o powództwie z arf. 137 k.k.w. Jan Kutrzebski s. 42-52
Zobowiqzanie skazanego do naprawienia szkody jako orzeczenie co do roszczeń majątkowych Zbigniew Gostyński s. 53-65
Wyjaśnienia oskarżonego na tle kodeksu postępowania karnego Jan Nelken s. 66-78
Zgłoszenie udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego przez pełnomocnika Wiesław Łukasiewicz s. 79-81
Pytania i odpowiedzi prawne Czesław Jaworski s. 81-87
"Alimentacyjny obowiązek między małżonkami", J. Gwiazdomorski, Warszawa 1970 : [recenzja] J. Gwiazdomorski Zdzisław Krzemiński s. 88-90
Komunikat Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA s. 90
Dyskusja o specjalizacji s. 91-128
Adwokatura a specjalizacja Jerzy Bednarczyk s. 128-131
Egzamin i szkolenie aplikantów adwokackich Mieczysław Cincio s. 131-133
Naczelna Rada Adwokacka s. 134-136
Prasa o adwokaturze s. 136-142
Kronika Mieczysław Cincio s. 142-144