Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Palestra
1971, Tom 15, Numer 9(165)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wystawa o adwokaturze s. 3-4
Założenia i koncepcje wystawy Roman Łyczywek s. 5-11
Przemówienie Wiceministra Sprawiedliwości Adama Zborowskiego s. 11-13
Tradycje adwokatury polskiej do czasu rozbiorów Andrzej Kisza s. 13-27
Historia adwokatury polskiej okresu zaborów Roman Łyczywek s. 27-50
Zarys historii czasopisma „Palestra" Paweł Asłanowicz s. 51-58
Opis wystawy Roman Łyczywek s. 58-70
Przemyska Izba Adwokatów Mieczysław Cincio s. 70-74
Wielki patriota — lubelski adwokat Adam Majewski (1838-1908) s. 75-77
Orzecznictwo Trybunału ubezpieczeń społecznych w sprawach adwokackich s. 78-80
Prasa o adwokaturze s. 80-88
Kronika Jan Cieluch Stefan Cieślak Roman Porwisz R. Siciński S. Synowiec s. 89-100