Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1971, Tom 15, Numer 10(166)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Debata nad przyszłością Leonard Milewski s. 3-4
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Janusz Ławrynowicz s. 5-14
Zagadnienia odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w projekcie ustawy karnej skarbowej Antoni Pożarowski Kazimierz Szczepański s. 15-29
Udział adwokatury w kształtowaniu wykładni prawa Jan Palatyński s. 30-35
Faktycznie podejrzany w postępowaniu przygotowawczym Janusz Murzynowski s. 36-43
Pytania i odpowiedzi prawne s. 43-48
Głos w dyskusji na temat sytuacji radców prawnych w związku z artykułem J. Wiercińskiego Janina Kruszewska s. 48-51
Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej s. 52-54
Gospodarka finansowa Warszawskiej Izby Adwokackiej Władysław Żywicki s. 55-59
Prasa o adwokaturze s. 60-63
Kronika M. Cincio Z. Czerski R. Siciński s. 63-74
Rola adwokata francuskiego przed organami postępowania karnego Bernard Baudelot s. 74-76
Obrona w sprawach nieletnich (przekład z rosyjskiego) L.P. Kowalewska s. 76-85
Włoskie prawo rozwodowe Jerzy Redke s. 86-88