Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1971, Tom 15, Numer 12(168)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie w postępowaniu cywilnym materiału dowodowego zebranego w sprawie karnej Kazimierz Piasecki s. 5-17
Odszkodowawcze roszczenia pracowników w związku z wydaną opinią Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 18-27
Przyczynek do zawierania małżeństw z cudzoziemcami Piiotr Iwanejko s. 28-32
W poszukiwaniu formuły wylączającej odpowiedzialność za wypadki w sporcie : w związku z artykułem S. Jędrucha Marek Bojarski s. 33-37
Czynności administracyjnoprawne zwiqzanez wykonaniem prawa pierwokupu (wykupu) nieruchomości na rzecz Państwa Kryspina Jasińska s. 39-44
Kara ograniczenia wolności : założenia kodeksowe a praktyka Wojciech Przeradzki s. 45-52
"Zasądzenie odszkodowania z urzędu w polskim procesie karnym", W. Daszkiewicz, [b.m.] 1970 : [recenzja] Alfred Kaftal W. Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 52-58
Adwokat Józef Stopnicki Władysław Żywicki s. 58-60
Adwokat Alfons Barczewski Michał Krakowski s. 60-62
Naczelna Rada Adwokacka s. 62-64
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanisław Garlicki s. 64-71
Glosa do powyższego postanowienia SN z dnia 30. IV. 1971 r. Z. Czeszejko s. 71-75
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 1970 r. Z57 s. 75
Prasa o adwokaturze s. 76-84
Kronika Stanisław Afenda Jan Chmielnikowski Br. Daniszewski Dominik Maciołek Lesław Myczkowski R. Siciński Jerzy Zaniemojski s. 84-92
Seminarium bułgarsko-polskie z prawa rodzinnego Krystyna Bielawska-Jackowska s. 93-102