Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1972, Tom 16, Numer 1(169)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I co dalej? Stanisław Godlewski s. 3-5
Zebranie otwarte Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Warszawskiej Radzie Adwokackiej s. 6-18
Zakres kognicji sądu na tle ustawy z dnia 26. X. 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 19-31
O niektórych problemach orzecznictwa cywilnego w PRL Janusz Śledziński s. 31-38
W sprawie istoty i charakteru art. 26 k.k. Tomasz Kaczmarek s. 38-45
Kara łączna w polskim prawie karnym Zbigniew Krauze s. 45-57
Wypadki mniejszej wagi w kodeksie karnym Adam Zelga s. 58-67
Adwokat i radca prawny Zbigniew Skrzywanek s. 67-70
"Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym", Z. Krzemiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Karol Potrzobowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 70-75
"Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych", Edmund Wengerek, [Warszawa] 1970 : [recenzja] Aleksander Lasocki Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 75-77
Sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej adwokata i obrońcy wojskowego mgra Bogdana Jankowskiego Bolesław Celka s. 77-79
Z wizytą u adwokatów w Czechosłowacji Z. K. s. 79-81
Z kolejną rewizytą u przyjaciół francuskich Stanisław Warcholik s. 81-83
Z prac Prezydium NRA s. 84
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1970 r. (III CZP 48 Stanisław Garlicki s. 84-90
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 grudnia 1970 r. (II CZ 180 Karol Potrzobowski s. 90-94
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1970 r. II CZ 193 s. 94-95
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-98
Kronika : z życia izb adwokackich Aleksander Czacki Maciej Olajossy s. 98-102
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 103-104