Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1972, Tom 16, Numer 2(170)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W obliczu wyborów do Sejmu Rudolf Szura s. 3-5
Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa jako jedna z tzw. klauzul generalnych w k.c. Juliusz Wisłocki s. 5-21
Wokół prawnej problematyki szkód sportowych Mieczysław Sośniak s. 22-33
Istota wezwania do wypełnienia zobowiązania Leopold Steck s. 33-42
Próba rozgraniczenia form zjawiskowych przestępstwa w nowym k.k. Andrzej Spotowski s. 43-51
Istota i granice przeszukania według k.p.k. Halina Maliszewska Jan Waszczyński s. 51-66
Karnoprawna problematyka praw i obowiązków funkcjonariusza publicznego Henryk Popławski s. 66-75
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Garlicki s. 75-76
"Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki", Stanisław Garlicki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jan Szachułowicz Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 77-79
"Prawo morskie - Zarys systemu", t. I, Stanisław Matysik, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Waldemar Niemotko Stanisław Matysik (aut. dzieła rec.) s. 79-83
"Warunkowe umorzenie postępowania w polskim ustawodawstwie karnym", Andrzej Marek, Toruń 1971 : [recenzja] Alfred Kaftal Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 83-90
Uchwała Prezydium NRA s. 90-91
Z prac Prezydium NRA s. 91-92
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 92-95
Prasa o adwokaturze S. M. s. 96-102
Dwudziestolecie Wydawnictwa Prawniczego : nowości wydawnicze w 1972 r. Józef Ignacy Bielski s. 102-106
Kronika : z życia izb adwokackich Stanisław Szufel s. 106-111