Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1972, Tom 16, Numer 5(173)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura w dniu Święta Pracy Czesław Bielicki s. 3-5
Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 30 marca 1972 r. Adam Zborowski s. 6-11
Ocena sytuacji w adwokaturze w 1971 r. i zadania samorządu na 1972 r. Stanisław Godlewski s. 11-17
Odznaczenia państwowe dla adwokatów s. 17-18
Wybrane zagadnienia na tle ustawy z dnia 26. X. 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 18-28
Usiłowanie a przygotowanie według kodeksu karnego Mieczysław Siewierski s. 28-36
Środki odwoławcze w postępowaniu przygotowawczym w świetle przepisów k.p.k. Alfred Kaftal s. 36-48
Z problematyki pełnomocnika w procesie karnym Ryszard Szarek s. 48-59
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej odbytego w dniu 30 marca 1972 r. s. 59-68
Regulamin Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej s. 68-70
Z prac Prezydium NRA s. 71
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 72
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 72-74
Z prasy zagranicznej Z. Czerski s. 74-75
Prasa o adwokaturze s. 75-79
Kronika : wizyta u adwokatów w NRD R. Siciński s. 79-81
Kronika : z życia izb adwokackich Stefan Cieślak M. Cincio Aleksander Czacki Ignacy Nowak Ryszard Siciński Jan Żurowski s. 82-96
Komunikaty s. 97-98
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 99-100