Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Palestra
1972, Tom 16, Numer 7-8(175-176)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komunikat s. 3
W Rocznicę Manifestu Lipcowego Leonard Milewski s. 4-5
Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 29 czerwca 1972 r. Włodzimierz Berutowicz s. 5-9
O przyspieszenie socjalistycznych przeobrażeń w adwokaturze Zdzisław Czeszejko s. 10-19
Ograniczenie ochrony posesoryjnej między współposiadaczami Andrzej Kubas s. 19-33
Nieważność rozwiązania stosunku pracy i łączące się z tym pojęcie gotowości do pracy Adam Józefowicz s. 33-42
O pewnych trudnościach stosowania prawa wewnętrznego w stosunkach handlu zagranicznego : (na przykładzie orzecznictwa SN) Czesław Przymusiński s. 42-50
Odpowiedzialność za przestępstwo z art. 191 k.k. Wojciech Radecki s. 51-73
Przeciwegzekucyjne powództwa w postępowaniu karnym wykonawczym Edmund Wengerek Feliks Zedler s. 73-90
List do Redakcji Andrzej Ignatowski Wojciech Toczyski s. 91-92
List do Redakcji Marian Schroeder s. 93
Pytania i odpowiedzi prawne Juliusz Leszczyński Karol Potrzobowski s. 93-101
Sytuacja finansowa zespołów adwokackich w 1971 r. Witold Dąbrowski s. 101-106
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Jan Kocznur s. 106-107
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Antoni Bądkowski Jan Czerwiakowski s. 108-109
VIII Krajowy Zjazd Zrzeszenia Prawników Polskich s. 109-112
Odznaczenia państwowe dla adwokatów s. 113
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej odbytego w dniu 29 czerwca 1972 r. s. 114-115
Z prac Prezydium NRA s. 115-116
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 116-117
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 117-119
Prasa o adwokaturze S. M. s. 119-121
Z wydawnictw o adwokaturze Stefan Mizera s. 121-123
Kronika : spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Prezydium Naczelnej Rady Adwokackie s. 123
Kronika : spotkanie Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyższego z Prezydium NRA s. 123-124
Kronika : spotkanie redaktorów prasy prawniczej z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego E. M. s. 124
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Stefan Cieślak Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Ignacy Nowak Ryszard Siciński Stanisław Synowiec Stanisław Szufel Stanisław Urbaniak s. 125-145
Prawo za granicą Olgierd Missuna s. 145-148