Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1972, Tom 16, Numer 10(178)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci Dziekana Stanisława Garlickiego Zdzisław Krzemiński s. 3-5
Nowe przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych Stefan Breyer s. 6-19
Zaskarżalność decyzji organu spółdzielni budowlano-mieszkaniowej odmawiającej przyjęcia w poczet jej członków Teresa Misiuk s. 19-32
Obrona konieczna wobec bezprawnego działania funkcjonariusza publicznego Adam Krukowski s. 33-44
Stosunek poplecznictwa z art. 252 k.k. do tzw. poplecznictwa przy niedoborze z art. 219 k.k Józef Szamrej s. 44-50
W sprawie wykładni i stosowania art. 64 i 143 § 3 k.p.k. Stanisław Afenda Jerzy Kasprzycki Adam Zelga s. 50-55
Podział pracy i płacy w zespole adwokackim Wacław Fijałkowski Stanisław Gruca Piotr Kalinowski Stanisław Laskowski Edmund Mazur s. 55-68
Model zespołu adwokackiego Stefan Askanas Paweł Asłanowicz Józef Boroda Władysław Doleżal Czesław Jaworski Zdzisław Krzemiński Edmund Mazur Robert Oleńczuk Ryszard Siciński s. 68-83
Odznaczenia państwowe dla adwokatów s. 83-84
Uchwała Prezydium NRA (z dnia 31. VIII. 1972 r.) s. 84
Z prac Prezydium NRA s. 85-86
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 87
Prasa o adwokaturze S. M. s. 87-90
Kronika : z życia izb adwokackich Ignacy Nowak s. 90-91
Sprostowanie Mieczysław Cincio s. 91-92