Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Palestra
1975, Tom 19, Numer 3(207)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kartka ze wspomnień adwokata z lat 1939-1944 Jan Gadomski s. 3-16
Umowy o pomoc prawną zawierane z cudzoziemcami dewizowymi Bronisła Koch s. 16-30
Rola obrońcy na tle praktyki stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia Bronisław Fułat s. 31-45
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego : I półrocze 1974 roku Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 46-72
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer s. 72-73
Obrona rozprawy doktorskiej adwokata Bronisława Fułata Józef Niedworok s. 73-74
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Tadeusz Woner Antoni Mazanek s. 75-76
[Od redakcji: Pragnąc uczynić zadość życzeniom] s. 77
Kicz czy arcydzieło? Halina Piekarska s. 77-78
Temat z wariacjami Henryk Nowogródzki s. 78-80
Rangi Świętosław Krawczyński s. 80-82
"Rechtsanwaltsordnung und Diszipli- narstatut sowie einschlägige Vorschriften samt erläuternden Anmerkunden und Verweisungen (Ustrój adwokatury i statut dyscyplinarny jak również związane z tym przepisy wraz z wyjaśnieniami i wskazówkami), W. Heller, E. Jahoda, W. Schuppich, Wiedeń 1974 r. : [recenzja] Z. Krzemiński W. Heller (aut. dzieła rec.) E. Jahoda (aut. dzieła rec.) W. Schuppich (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XIX R. Łyczywek s. 84-85
Uchwała z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zasad i trybu tworzenia przez zespoły adwokackie dyżurnych punktów pomocy prawnej oraz punktów konsultacyjnych s. 86-88
Aktywizacja członków adwokatury w działalności Zrzeszenia Prawników Polskich s. 88
Pomoc prawna adwokatów w sprawach ze stosunków pracy s. 89
Studia nad doskonaleniem wymowy sądowej O. Missuna s. 90-94
Szkolenie aplikantów adwokackich w zakresie wymowy sądowej Czesław Jaworski s. 94-98
W kwestii starań o podniesienie umiejętności i sztuki wymowy w adwokaturze : prolegomena programowe Roman Łyczywek s. 98-101
Uwagi dotyczące opracowania programu szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie wygłaszania przemówień sądowych Bronisław Koch s. 101-103
Program działalności Zespołu do Spraw Wymowy Sądowej na rok 1975 Witold Bayer s. 103
Postanowienie z dnia 3 października 1974 r. (Z 32 s. 104
Prasa o adwokaturze S. M. s. 104-106
Nadanie Złotej Odznaki „Adwokatura PRL” prof. drowi Adamowi Łopatce, prezesowi ZG ZPP s. 106
Wizyta belgijskiego adwokata w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej s. 106-107
Rozdział miejsc w sanatoriach dla członków adwokatury s. 107
Izba katowicka Aleksander Czacki s. 107-109
Spotkanie z prezesem NRA adw. drem Zdzisławem Czeszejką Zbigniew Jędrzejewski s. 109-111
Izba kielecka Kazimierz Hamala s. 111
Izba krakowska Ignacy Hirszel s. 111-112
Izba opolska Marian Rogozik s. 112-113
Izba rzeszowska M. Cincio s. 113-115
Izba szczecińska J. Z. s. 115
O adwokaturze szwedzkiej Renata Kranc-Trok s. 116-120
Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie zawiadamia, że w miesiącu marcu 1975 r. ukażą się następujące nowości s. 121