Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1975, Tom 19, Numer 4(208)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Numer Zachodniopomorski Komitet Redakcyjny s. 3
Ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe w handlowej żegludze morskiej Jacek Siedlecki s. 4-16
Odpowiedzialność przewoźnika za stan ładunku w żegludze śródlądowej Władysław Górski s. 16-25
Klauzula prorogacyjna i klauzula złota w orzecznictwie sądów polskich Jerzy Chmura s. 25-33
Orzecznictwo sądów cywilnych w sprawach morskich Wojciech Popiela s. 33-41
Odpowiedzialność odszkodowawcza opiekuna Andrzej Zieliński s. 42-47
Zbieg podstaw wznowienia postępowania karnego Jerzy Zaniemojski s. 48-53
Trzy zbędne przepisy k.p.k. o obronie Jerzy Saski s. 53-59
Czy luka w prawie? Jerzy Piosicki s. 59-64
Z historii palestry koszalińskiej w Polsce Ludowej Mieczysław Pszczółkowski Jerzy Szafrański s. 64-66
Exodus spraw z sądu : dyskusja J. Dmitruk W. Górski T. Kluka Z. Matłak J. Siedlecki Z. Wunsch A. Wybranowski J. Zaniemojski s. 67-75
O dyrektywach art. 76 § 1 i § 2 k.k. s. 76
Nadmiar patosu s. 76-77
Szczególna deformacja s. 77
Pochwała adwokata Gayot de Pitaval R. Łyczywek (tłum.) s. 79-83
Sylwetki wybitnych adwokatów : Henryk Krajewski (1824-1897) Tadeusz Burakowski s. 83-88
Problem podnoszenia poziomu zawodowego adwokatów Koszalińskiej Izby Adwokackiej Czesław Bielicki s. 88-92
Uwagi na temat szkolenia aplikantów adwokackich : artykuł dyskusyjny Tadeusz Hoffman s. 92-94
Aktywność społeczna adwokatów Izby szczecińskiej Kazimierz Sibilski s. 94-96
Szczecińskie środowisko adwokackie : niektóre osiągnięcia Alfred Włoch s. 97-102
"Kierownik i zespół w procesie zarządzania", Gerhard Frohn, Wrocław 1974 : [recenzja] Jerzy Zaniemojski Gerhard Frohn (aut. dzieła rec.) s. 102-103
"Adwokat w procesie cywilnym", Józef Filipowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Władysław Siedlecki Józef Filipowski (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Le secret professionnel", René Floriot, Raoul Combaldieu, Paris 1973 : [recenzja] Stanisław Kondolewicz Raoul Combaldieu (aut. dzieła rec.) René Floriot (aut. dzieła rec.) s. 107-108
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XX R. Łyczywek s. 109-110
Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 15 lutego 1973 r. (VI KZP 52 s. 111
Glosa do powyższego orzeczenia SN z dnia 15 lutego 1973 r. Jerzy Saski s. 111-112
Uchwała Izb Karnej i Wojskowej SN z dnia 24 marca 1972 r. (VI KZP 47 s. 113
Glosa do powyższej uchwały SN z dnia 24 marca 1972 r. Jan Grodzki s. 113-114
Orzeczenie Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Szczecinie z dnia 28 października 1967 r. s. 114-115
Glosa do powyższego orzeczenia OKA w Szczecinie z dnia 28.X.1967 r. Michał Domagała s. 115-116
Prasa o adwokaturze S. M. s. 117-118
Wydawnictwo Prawnicze informuje, że w miesiącu kwietniu 1975 r. ukażą się następujące nowości s. 119
Wydawnictwo Prawnicze informuje, że w miesiącu marcu 1975 r. ukazały się następujące nowości s. 120