Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Palestra
1975, Tom 19, Numer 7-8(211-212)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy podział administracyjny kraju a organizacja samorządu adwokackiego Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 1-5
Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 1975 r. w sprawie dostosowania struktury samorządowej adwokatury do nowego podziału administracyjnego kraju s. 5-8
Niektóre problemy adwokatury Zygmunt Skoczek s. 8-14
Małżeńskie stosunki majątkowe na tle ustawy z dnia 26X1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Jan Szachułowicz s. 14-31
Zapis części gospodarstwa rolnego Wacław Mendys s. 31-35
Przesłanki zastosowania art. 107 k.r.o. Elżbieta Holewińska-Łapińska Andrzej Łapiński s. 35-46
Podmiotowy zakres kontroli sprawowanej z urzędu przez sąd rewizyjny w postępowaniu cywilnym Kazimierz Krzemiński s. 46-56
Zhańbienie honoru wojska i godności munduru w teorii i w orzecznictwie Włodziemierz Kubala s. 56-65
Regres Skarbu Państwa do oskarżyciela posiłkowego na tle art. 487 k.p.k. Bronisław Rogalski s. 66-68
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXII R. Łyczywek s. 69-70
Spotkanie w dniu 20 marca 1975 r. na temat: "Współczesna wymowa sądowa" s. 71
Mowa sądowa jako narzędzie oddziaływania społecznego Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 71-72
Refleksje na temat wymowy sądowej Andrzej Murzynowski s. 72-73
Przemówienie w sądzie pierwszej instancji Michał Kulczycki s. 73-77
Technika i wyrazistość mowy Henryk Szletyński s. 77-81
Uwagi na temat spotkania w dniu 20 marca 1975 r. Andrzej Kisza Bronisław Koch Henryk Nowogródzki s. 81-86
O współdziałaniu Ośrodka Badawczego Adwokatury z Ośrodkiem Kultury Mowy SPATiF-u Edmund Mazur s. 86-88
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej odbytego w dniu 14 czerwca 1975 r. Kazimierz Kaeppele s. 88-89
Uczczenie przez adwokaturę polską XXX rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem s. 89-90
Wyjaśnienie w sprawie legitymacji do składania przez członków zespołów adwokackich odwołań od uchwał rad adwokackich s. 90-91
Dotacje z CFSAA na akcję socjalną s. 91-92
Dotacje z CFSAA na pomoc dla adwokatów na uzyskanie mieszkań spółdzielczych s. 92
Sprawozdanie i ocena działalności rzeczników dyscyplinarnych za rok 1974 s. 93
Orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Władysław Sutkowski s. 94-96
Prasa o adwokaturze S. M. s. 96-99
Izba gdańska s. 99
Izba kielecka Stanisław Szufel s. 99-101
Izba koszalińska s. 102
Izba łódzka J. Leszczyński s. 102-104
Izba poznańska Zbigniew Lewecki s. 104
Izba rzeszowska M. Cincio s. 104-107
Izba szczecińska J. Z. s. 107-110
Izba warszawska Ryszard Siciński s. 110-113
Izba wrocławska Jan Chmielnikowski s. 113-115
[W dniach od 19 do 21 maja 1975 r.] Zdzisław Puniewski Adam Zelga s. 115-116