Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1975, Tom 19, Numer 9(213)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Komitetu Redakcyjnego Sławomir Dalka Lucjan Ostrowski Stanisław Urbaniak s. 1-2
XXX-lecie gdańskiej adwokatury Witold Jankowski s. 2-10
Obrona interesów polskich w Wolnym Mieście Gdańsku Jerzy Grabowski s. 10-20
Proces gauleitera Alberta Forstera Marian Podgóreczny s. 20-38
Arbitraż ad hoc według Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Stanisław Matysik s. 39-47
Czynności procesowe stron w procesie cywilnym Sławomir Dalka s. 47-64
Wyłączenia potrąceń przewidziane w art. 505 k.c. Lucjan Ostrowski s. 64-69
Rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego na mocy wzajemnego porozumienia stron w prawie cywilnym Kazimierz Kruczalak s. 69-78
Dopuszczalność zwrotu sprawy prokuratorowi w celu rozszerzenia postępowania na inne czyny tego samego oskarżonego Stanisław Cora s. 79-89
Względna dewolutywność zażalenia w postępowaniu karnym Jan Grajewski s. 90-95
Udział adwokatów Wybrzeża w pracach legislacyjnych Stanisław Suchorzewski s. 96-98
Polski adwokat w Wolnym Mieście Gdańsku Janina Horbatowska s. 99
Błąd we wzorze Romana Orlikowska s. 100
Równouprawnienie zasług i "zasług"? : szkic recenzyjny Marian Cieślak s. 101-105
Prasa o adwokaturze S. M. s. 106-108