Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Palestra
1975, Tom 19, Numer 10(214)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w strukturze i zakresie działania terenowych organów administracji państwowej Stefan Mizera s. 1-8
Dwa problemy dotyczące obowiązku alimentacyjnego Jan Gwiazdomorski s. 8-22
Wysokość odszkodowania należnego od pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy Wojciech Marek s. 22-29
Zbrodnia czy występek? : rozważania nad istotą przepisu art. 125 k.k. W. S. s. 29-40
Udział adwokata w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Zbigniew Gostyński s. 40-53
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, lata 1973—1975 Zdzisław Krzemiński s. 54-60
Rozstrzygnięcia w konkursach ogłoszonych przez Prezydium NRA S. M. s. 60-61
Obrona pracy doktorskiej adwokata Edwarda Brożka s. 61-64
Wspomnienie pośmiertne: adwokat Paweł Kwoczek Marek Gabryjelski s. 64-66
Sylwetki wybitnych adwokatów: adwokat Józef Fabijański (6 lipca 1903 r. - 20 grudnia 1955 r.) Karol Pędowski s. 66-67
Na dwóch salach Henryk Nowogródzki s. 68-70
"Psychologia i psychopatologia życia codziennego", Marek Jarosz, Warszawa 1975 : [receznja] Jerzy Zaniemojski Marek Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 70-71
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXIII R. Łyczywek s. 72-73
Uchwala Prezydium NRA z dnia 19 czerwca 1975 r. w sprawie wykonania uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 1975 r. s. 73-77
Założenia programowe i plany pracy naczelnych organów samorządu adwokackiego w okresie kadencyjnym s. 77
Orzecznictwo Sądu Najwyższego : wyrok z dnia 24 lutego 1975 r. (RAD 8 W. Sutkowski s. 78-79
Uchwała z dnia 27 marca 1975 r. (VI KZP 48 s. 79-80
Prasa o adwokaturze S. M. s. 80-81
Postęp w koordynacji działań dotyczących kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego s. 82
Odznaczenia s. 82-83
Informacja o Międzynarodowym Kongresie Adwokatów s. 83
Analiza zgromadzeń delegatów w izbach adwokackich w 1975 r. s. 83-85
Izba bydgoska Władysław Sobieszczański s. 85-87
Izba gdańska Romana Orlikowska s. 87-88
Izba katowicka Aleksander Czacki s. 88-91
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 91-92
Izba olsztyńska Mieczysław Górniak s. 92-94
Izba opolska Marek Gabryjelski s. 94-96
Izba poznańska Zbigniew Lewecki s. 96-97
Izba rzeszowska Mieczysław Cincio s. 97-99
Izba szczecińska J. Z. s. 99-100
Izba warszawska Ryszard Siciński s. 100-103
Izba wrocławska Adam Zelga s. 103-104