Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1975, Tom 19, Numer 11(215)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z cywilnoprawnej problematyki niepaństwowych gruntów leśnych Stefan Breyer s. 1-12
Kilka uwag o prawie pierwokupu zastrzeżonym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości rolnych Ewa Radomska s. 12-18
Nienormowany czas pracy w polskim prawie pracy: ocena od strony unormowań prawnych i praktyki Walery Masewicz s. 19-27
Z problematyki karania psychopatów : głos w dyskusji Juliusz Leszczyński s. 28-35
Sprawstwo kierownicze w rozboju kwalifikowanym Wojciech Radomski Kazimiera Urbanek s. 36-47
Notatki procesowe w aktach obrońcy : uwagi prakseoiogiczne Roman Łyczywek s. 47-53
Adwokat modelowany słowem i piórem Kazimierz Ogrodzki s. 54-58
Uwagi na marginesie tworzenia nowej izby adwokackiej Kazimierz Askanas s. 59-61
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Gwiazdomorski s. 61-62
Wspomnienie pośmiertne : Stanisław Zdzitowiecki Jan Bratoszewski s. 63-64
Sylwetki wybitnych adwokatów : o Wacławie Szumańskim Karol Pędowski s. 64-67
"Pisma procesowe w postępowaniu karnym (komentarz — wzory — objaśnienia)", M. Cieślak i K. Łojewski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jan Rezler M. Cieślak (aut. dzieła rec.) K. łojewski (aut. dzieła rec.) s. 67-69
"Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen", tom V, Dr Hans W. Fasching, Wiedeń 1974 : [recenzja] Z. Krzemiński Hans W. Fasching (aut. dzieła rec.) s. 70-72
Życie i sprawy adwokatury : myśli - aforyzmy XXIV R. Łyczywek s. 72-74
Z prac prezydium NRA : analiza sytuacji finansowej zespołów adwokackich w I półroczu 1975 r. s. 74-75
Orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z dnia 15 lutego 1975 r. (WKD 3 W. Sutkowski s. 75-76
Prasa o adwokaturze S. M. s. 76-77
Izba łódzka Juliusz Leszczyński s. 78-80
Izba warszawska s. 80
Izba wrocławska Adam Zelga s. 80-83
Izba zielonogórska s. 83-84
Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie zawiadamia, że w miesiąr listopadzie 1975 r. ukażą się następujące nowości s. 84