Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1972, Tom 16, Numer 11(179)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
50 lat ZSRR Zygmunt Kropiwnicki s. 3-7
Wpływ zażalenia na wykonalność postanowienia oraz na bieg postępowania cywilnego Bogdan Bladowski s. 8-11
Gdański adwokat - konfederat, senator i wojewoda : (w 150 rocznicę śmierci) Roman Łyczywek s. 12-15
Nowe regulaminy adwokackie Zdzisław Krzemiński s. 15-19
Pomoc dla adwokatów - emerytów Roman Herman s. 19-22
Regulamin działania zespołów adwokackich s. 23-31
Regulamin w sprawie rozliczania i rachunkowości w zespołach adwokackich s. 31-50
Uchwała Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15. X. 1972 r. dotycząca tzw. arkusza rozliczeniowego s. 50
Uchwały Prezydium NRA s. 51-52
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 52-53
Prasa o adwokaturze S. M. s. 53-55
Kronika : wizyta delegacji adwokatury jugosłowiańskiej w Polsce Zbigniew Czerski s. 55-56
Kronika : z życia izb adwokackich Zbigniew Horbaczewski Ryszard Siciński s. 57-62
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 63-65