Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1972, Tom 16, Numer 12(180)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprostowanie s. 4
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie zmian kodeksu cywilnego i rozporządzenia wykonawczego z 1964 r. dla obrotu i dziedziczenia nieruchomości rolnych Adolf Dzyr s. 5-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Raz jeszcze w sprawie funkcji arf. 26 k.k. Tadeusz Bojarski s. 20-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
W związku z "ryzykiem sportowym" : o ryzyku krytyki Marian Cieślak s. 26-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wreszcie działanie Edmund Mazur s. 28-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pożyteczna współpraca Lesław Myczkowski s. 31-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
O niektórych problemach adwokatury Krzysztof Bieńkowski s. 34-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Mieczysław Jarosz Zygmunt Albrecht s. 40-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Październikowe Plenum NRA s. 42-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uchwała Prezydium NRA : uchwała Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 października 1972 r. w sprawie odznaki adwokackiej s. 46-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uchwała Prezydium NRA z dnia 22 listopada 1972 roku s. 48-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z prac Prezydium NRA s. 50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 50-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prasa o adwokaturze S. M. s. 51-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika : kronika centralna s. 57-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika : pierwsze zapoznanie się z zasadami projektu kodeksu pracy E. M. s. 58-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika : informacja o pobycie delegacji adwokatury polskiej w Jugosławii Tadeusz Sarnowski Rudolf Szura s. 59-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika : z życia izb adwokackich Ryszard Kenner Marian Rogozik s. 62-64
  Zacytuj
 • Udostępnij