Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1973, Tom 17, Numer 1(181)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozporządzanie prawem wieczystego użytkowania Tadeusz Smyczyński s. 3-9
Podpis i jego znaczenie w prawie cywilnym Filip Rosengarten s. 10-17
Teoretyczne i praktyczne aspekty immunitetu adwokackiego a kodyfikacja prawa karnego z 1969 roku Maria Lipczyńska s. 17-25
Od represji do opieki : (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności nieletnich) Marian Cieślak s. 26-48
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Gross s. 49-50
"Proszę wstać, Sąd idzie..." s. 51-52
Medytacji ciąg dalszy Kazimierz Zawadzki s. 52-56
O dwudziestoleciu z pozycji postępu Adam Buczma Marian Kokociński s. 56-61
Więź praktyki adwokackiej z nauką prawa Zdzisław Krzemiński s. 62-70
Seminarium poświęcone tematowi więzi praktyki adwokackiej z nauką prawa Stefan Mizera s. 70-72
Uchwała Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 października 1972 r. o kierunkach rozwojowych adwokatury s. 72-74
Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie pytania Rady Adwokackiej w X z dn 21. XI. 1972 r. s. 74-75
Z prac Prezydium NRA s. 75-76
Komunikat Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Tadeusz Sarnowski s. 76
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 77
Prasa o adwokaturze S. M. s. 78-80
Kronika : kronika centralna s. 81
Kronika : obchody XX-lecia istnienia zespołów adwokackich w Izbie warszawskiej Ryszard Siciński s. 81-95
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Kielan J. Korpała Maciej Lisowski Stanisław Staniszewski Stanisław Szufel s. 95-102
Organizacja adwokatury i położenie adwokatów w Jugosławii Sotir Glavince Halina Kalita (tłum.) s. 103-112
II Konferencja Adwokatury Czeskiej Stanisław Szczurek s. 112-126
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 127-128