Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1973, Tom 17, Numer 3(183)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyrok w sprawach małżeńskich Zdzisław Krzemiński s. 3-14
Porzucenie pracy w świetle orzecznictwa Janina Kruszewska s. 15-22
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski Jan Szachułowicz Edmund Wengerek Kazimierz Łojewski s. 23-28
"Akcja cywilna w procesie karnym", Aleksander Kafarski, Warszawa 1972 : [recenzja] Bronisław Koch Aleksander Kafarski (aut. dzieła rec.) s. 28-32
"Akcja cywilna w procesie karnym", A. Kafarski, Warszawa 1972 : [recenzja] Alfred Kaftal Aleksander Kafarski (aut. dzieła rec.) s. 32-38
"Le véritable Julien Sorel", René Fonvieille, Arthaud 1971 : [recenzja] Leszek Sługocki René Fonvieille (aut. dzieła rec.) s. 39-42
Wyniki spotkania Juliusz Leszczyński s. 42-47
Dziesięć lat inwestycji adwokackich Witold Dąbrowski s. 48-63
Adwokat dr Wiktor Adam Zbyszewski : (przyczynek do dziejów adwokatury polskiej) Edmund Samborowski s. 63-69
Adwokat Rogoyski Świętosław Krawczyński s. 69-72
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 72-74
Uchwały Prezydium NRA s. 75-77
Z prac Prezydium NRA s. 77
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Tadeusz Sarnowski s. 78-80
Prasa o adwokaturze S. M. s. 81-87
Kronika : kronika centralna s. 88
Kronika : z wizytą w Paryżu Z. Cz. s. 88-90
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Roma Hładyłowicz Jerzy Zaniemojski s. 90-93
O działalności obrońcy w socjalistycznym procesie karnym Gerhardt Pein Stefan Mizera (tłum.) s. 93-99
Sukces adwokatury austriackiej w walce o pełną odpłatność za usługi adwokackie świadczone na rzecz osób uznanych za ubogie Stefan Mizera s. 99-101
Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich Roman Łyczywek s. 101-102
Listy do Redakcji Mieczysław Lniski s. 102
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 103-104