Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1973, Tom 17, Numer 4(184)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki nabycia własności przez zasiedzenie Zenon Kópczyński Jan Szachułowicz s. 3-15
Dziedziczenie gospodarstw rolnych w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z 26 października 1971 r. Andrzej Zieliński s. 15-23
Zarząd gospodarstwem rolnym małżonków Stanisław Rakowski s. 23-33
Pytania i odpowiedzi prawne Kazimierz Krzemiński Karol Potrzobowski Kazimierz Łojewski s. 34-40
"Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle ustawy i praktyki sądowej", M. Leonieni, W. Michalski, Warszawa 1972 : [recenzja] Jan Haber Mikołaj Leonieni (aut. dzieła rec.) Wojciech Michalski (aut. dzieła rec.) s. 40-43
Co mamy i co mieć chcemy Lucjan Gluza s. 43-52
Adwokat w niepełnym wymiarze godzin pracy Kazimierz Ossowski s. 52-53
Etyka adwokacka w praktyce Kazimierz Krzemiński s. 54-56
W sprawie powołania społecznych biur pomocy prawnej Teofil Motyliński s. 57-58
Parę uwag o nowelizacji ustawy o ustroju adwokatury Tadeusz Badowski s. 59-64
Finansowa narada Jacek Żuławski s. 65-66
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 67-69
Marcowe Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej s. 70-73
Z prac Prezydium NRA s. 73-74
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zdzisław Czeszejko Jan Waszczyński Roman Łyczywek s. 74-93
Prasa o adwokaturze S. M. s. 93-97
Polscy adwokaci w ruchu oporu podczas okupacji hitlerowskiej Stefan Mizera s. 97-99
Kronika : kronika centralna s. 99
Kronika : międzynarodowa konferencja adwokacka w Wiedniu Z. K. s. 99-101
Kronika : wizyta Zbigniew Czerski s. 101-103
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Jan Kutrzebski Julian Leszczyński Marian Rogozik Jerzy Zaniemojski s. 103-110
Wczasy nad jeziorem W. Dąbrowski s. 111
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 112