Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1973, Tom 17, Numer 7-8(187-188)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lipcowe Święto Leonard Milewski s. 3-4
[Od Redakcji] s. 5-6
[Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 9 czerwca 1973 r.] Zdzisław Czeszejko s. 6-18
[Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 9 czerwca 1973 r.] Włodzimierz Berutowicz s. 18-22
[Przemówienie na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 9 czerwca 1973 r.] Józef Ostaś s. 22-23
Problemy integracyjne postępowania działowego Teresa Misiuk s. 23-36
Czy koszty pogrzebu w rozumieniu ort. 446 § 1 k.c. obejmują wystawienie nagrobka? Kazimierz Kruczalak s. 37-44
Tereny budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego : (zagadnienia wybrane) Bronisław Barłowski s. 45-68
W sprawie składu sądu w postępowaniu uproszczonym Zbigniew Gostyński s. 69-71
Pytania i odpowiedzi prawne Bronisław Sygut s. 72-75
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1971", pod red. nauk. M. Gersdorfa, [Warszawa 1973] : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 75-78
Jak Boy-Żeleński opuścił Warszawę? : (fragment wspomnień) Krzysztof Bieńkowski s. 79-83
Czy Stendhal w "Czerwonym i czarnym" popełnił błąd natury prawnej? Leszek Sługocki s. 83-86
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 86-88
Uchwała Prezydium NRA z dnia 17 maja 1973 r. o zasadach przyznawania dorocznej nagrody NRA za najlepszą publikację o roli adwokatury s. 89-90
Z prac Prezydium NRA s. 90-92
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 93
Prasa o adwokaturze S. M. s. 93-95
Kronika : kronika centralna s. 96-97
Kronika : z życia izb adwokackich Marian Cieślak Stefan Cieślak Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński Leszek Sługocki Jerzy Zaniemojski s. 97-117
Komunikat konkursowy s. 118
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 119-120