Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1973, Tom 17, Numer 11(191)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
56-lecie Rewolucji Październikowej Stanisław Urbaniak s. 3-5
Przedstawiciel adwokatury na I Krajowej Konferencji Partyjnej : rozmowa z Prezesem NRA Zdzisław Czeszejko Stanisław Podemski s. 6-7
Zażalenie w postępowaniu cywilnym Jan Krajewski s. 8-27
Potrącenie w cywilnym postępowaniu rewizyjnym Lucjan Ostrowski s. 27-36
Nasciturus w prawie cywilnym i karnym Jacek Mazurkiewicz s. 37-43
Wniosek o ściganie w sprawach o przestępstwo zgwałcenia w świetle ustawy i praktyki Maria Lipczyńska s. 44-53
Interwencja z art. 19 ustawy karnej skarbowej Feliks Zedler s. 54-68
Parafa a podpis Filip Rosengarten s. 68-71
Pytania i odpowiedzi prawne Edmund Wengerek s. 72-74
Ocena działalności obrońców wojskowych w związku z uroczystościami XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego Jerzy Mielczarek s. 75-78
Jubileusz XX-lecia Izby Adwokackiej w Opolu Marek Gabryjelski Marian Rogozik s. 79-86
XXV lat adwokatury bydgoskiej Władysław Sobieszczański s. 86-106
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 107-108
Uchwała Prezydium NRA z dnia 27 września 1973 r. s. 109
Z prac Prezydium NRA s. 109
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 110-116
Prasa o adwokaturze S. M. s. 117-123
Kronika : kronika centralna Lucjan Gluza s. 124-125
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Mieczysław Cincio Bronisław Daniszewski Juliusz Leszczyński Marian Rogozik s. 125-130
Wizyta węgierskich przyjaciół w Łodzi Juliusz Leszczyński s. 131-133
Wizyta delegacji adwokatury austriackiej w Polsce Zbigniew Czerski s. 133-134
Wspólne losy języka francuskiego i adwokatury Fernand Payen Roman Łyczywek (tłum.) s. 135-140
Komunikaty s. 141-142
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 143-144