Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1973, Tom 17, Numer 12(192)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Komitetu Redakcyjnego "poznańskiego" numeru "Palestry" Witold Knoppek Marian Kokociński Andrzej Woźnicki Stanisław Wąsowicz s. 5-7
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : (w 55 rocznicę powstania grudniowego) Jan Turski s. 8-14
Adwokatura poznańska w latach 1945-1973 Witold Knoppek Marian Kokociński Andrzej Woźnicki Stanisław Wąsowicz s. 15-21
Wygaśnięcie roszczenia posesoryjnego z art. 344 k.c. Bogdan Hofmański s. 22-29
Dochodzenie roszczeń z tytułu nakładów w postępowaniu działowym Witold Kamiński s. 30-36
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu pojazdów samochodowych autocasco Andrzej Wąsiewicz s. 37-48
Z problematyki pierwokupu przysługującego Państwu Eugeniusz Januszkiewicz s. 49-56
Skutki cywilnoprawne aktu administracyjnego w obrocie uspołecznionym Tadeusz Smyczyński s. 57-63
Odpowiedzialność państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za niewykonanie lub nienależyte wykonanie podstawowych usług Bogdan Szymański s. 64-73
Genetycznie zdeterminowani czy też wilcze dzieci? Stanisław Wąsowicz s. 74-82
Uwagi o uprawnieniu świadka do nieujawniania faktów mających znaczenie w sprawie Janusz Waliszewski s. 83-85
Rozprawa w postępowaniu cywilnym : (przepisy i ludzie) Witold Knoppek s. 86-93
Rola obrońcy w zwiqzku z praktyką stosowania przepisu art. 133 § 1 k.p.k. Andrzej Szwarc s. 94-105
Jeszcze o znaczeniu podpisu Andrzej Marcinkowski s. 106-109
Wywiad z Prokuratorem Wojewódzkim w Poznaniu drem Wojciechem Kłosem Wojciech Kłos Stanisław Wąsowicz s. 109-111
Wywiad z profesorem Alfredem Ohanowiczem Alfred Ohanowicz Andrzej Wąsowicz s. 111-112
Wywiad z adwokatem drem Julianem Hubertem Julian Hubert Andrzej Woźnicki s. 113-114
Wywiad z adwokatem Haliną Kochową Witold Knoppek Halina Koch s. 114-115
Wywiad z adwokatem Edwardem Korytowskim Edward Korytowski Stanisław Wąsowicz s. 115-116
Wywiad z adwokatem Tadeuszem Mierzejewskim Tadeusz Mierzejewski Stanisław Wąsowicz s. 116-117
Wywiad z adwokatem drem Marianem Podbierą Marian Podbiera Stanisław Wąsowicz s. 117-118
Wywiad z adwokatem Bogusławem Andrzejem Radzickim Witold Knoppek Bogusław Andrzej Radzicki s. 118-119
Wywiad z adwokatem Witoldem Trojanowskim Witold Trojanowski Stanisław Wąsowicz s. 119-121
"Egzekucja z wynagrodzenia za pracę", Janina Nowosielska-Deresiewicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Witold Knoppek Janina Janina Nowosielska-Deresiewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-124
Prasa o adwokaturze S. M. s. 125-127
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 128