Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1974, Tom 18, Numer 1(193)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura aktywnym czynnikiem rozwoju socjalistycznego porządku prawnego Zdzisław Czeszejko s. 3-7
Kontradyktoryjność postępowania przygotowawczego Józef Gurgul Jerzy Lewiński Edmund Mazur Feliks Prusak Zygmunt Skoczek Janusz Szlaszewski Tadeusz de Virion s. 8-40
Koszty postępowania cywilnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Mieczysław Piekarski Marian Wilewski s. 41-61
W sprawie wykonania orzeczeń o rozgraniczeniu nieruchomości Wacław Mendys s. 62-64
Wypowiedzi o adwokaturze Stanisław Dygat s. 65-66
Pozycja adwokata jako pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesach o zbrodnie zagrożone karą śmierci Leon Kopczyński s. 67-68
Sympozjum z postępowania cywilnego z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dra Jerzego Jodłowskiego T. E. s. 68-69
Spotkanie "przeciwników procesowych" E. M. s. 69-70
Spotkanie "przeciwników procesowych" S. M. s. 71-74
Udział adwokatury w pracach rad narodowych E. M. s. 74-75
Reorganizacja działalności ośrodków społeczno-prawnych Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej E. M. s. 75-76
Pytania i odpowiedzi prawne Tadeusz Sarnowski s. 77-78
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Krzysztof Łada-Bieńkowski Olgierd Missuna s. 79-80
"Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym", Kazimierz Korzan, Warszawa 1972 : [recenzja] Zbigniew Łabno Kazimierz Korzan (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 84-85
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dn. 10-11. XI. 1973 r. Kazimierz Kaeppele s. 86-89
Uchwały Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej s. 89-94
Z prac Prezydium NRA s. 94-96
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Aleksander Tobis s. 97-103
Prasa o adwokaturze S. M. s. 104-107
Kronika : kronika centralna s. 108-109
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Bronisław Daniszewski Stanisław Krak Juliusz Leszczyński Dominik Maciołek Jerzy Muchorowski Ryszard Siciński Stanisław Szufel s. 109-118
Postępowanie przygotowawcze w jugosłowiańskim procesie karnym Tadeusz Taras s. 119-134
Listy do Redakcji Alfred Kaftal s. 134-135
Wyjaśnienie Witold Dąbrowski s. 136
Sprostowanie s. 136