Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1974, Tom 18, Numer 2(194)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci adwokata Witolda Dqbrowskiego Karol Potrzobowski s. 3-5
Pierwszy śmiertelny wypadek samochodowy wydarzył się przed 77 laty s. 6
Wybrane problemy odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa komunikacyjnego Kazimierz Buchała s. 7-19
Zasady odpowiedzialności cywilnej związanej z wypadkami w ruchu drogowym : zagadnienia wybrane Zbigniew Czerski s. 19-28
Wybrane zagadnienia na tle obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Janusz Ławrynowicz s. 29-39
Alkohol i jego retrospektywne obliczanie Barbara Andreas-Ludwicka Krzysztof Ludwicki s. 40-48
Uwagi o rozboju kwalifikowanym Wojciech Radecki Kazimiera Urbanek s. 49-59
Nowelizacja prawa wywłaszczeniowego Stefan Mizera s. 60-71
Udział adwokatury w pracach rad narodowych : (stan po wyborach) Edmund Mazur s. 72-75
III Wrocławskie Sympozjum Kryminologiczne Juliusz Leszczyński s. 75-84
Wspomnienie pośmiertne : adwokat dr Władysław Fronsberg-Babel Piotr Szczepański s. 85-87
Wspomnienie pośmiertne : adwokat dr Juliusz Sas-Wisłocki Władysław Pociej s. 87-88
"Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej", Kazimierz Buchała, Warszawa 1973 : [recenzja] Jacek Wasilewski Kazimierz Buchała (aut. dzieła rec.) s. 88-91
"Przestępstwo zgwałcenia w Polsce", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Filar Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 91-95
"Przestępstwo zgwałcenia w Polsce", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Leszek Sługocki Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 95-100
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 101-103
Uchwały Prezydium NRA s. 104-106
Z prac Prezydium NRA s. 107
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 107-109
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 109-112
Prasa o adwokaturze S. M. s. 112-114
Kronika : kronika centralna s. 114-116
Kronika : z życia izb adwokackich Stefan Cieślak Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński s. 117-121
Prawo małżeńskie w Szwecji Renata Kranc-Trok s. 122-125
Apel Redakcji Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich do zespołów adwokackich i poszczególnych Kolegów Roman Łyczywek s. 126
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 127-128