Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1974, Tom 18, Numer 4(196)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekształcenie najmu w odrębną własność lokalu i związane z tym skutki prawne Józef Frąckowiak s. 3-16
Zasiedzenie nieruchomości rolnej w czasie trwania wspólności ustawowej Jan Szachułowicz s. 17-27
Szczególne okrucieństwo jako znamię przestępstwa zgwałcenia Mikołaj Leonieni Juliusz Leszczyński s. 27-45
Zakaz reformationis in peius - realna gwarancja czy iluzja? : (przyczynek do kwestii charakteru gwarancji karno-procesowych w socjalistycznym procesie karnym) Zbigniew Doda s. 46-66
Warunki uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego Barbara Budner s. 66-74
Pożegnanie dziekana Zygmunta Albrechta Juliusz Leszczyński s. 75-78
"Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich", Z. Krzemiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Jerzy Lapierre Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 78-82
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 83-84
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia NRA odbytego w dniu 2 marca 1974 r. Kazimierz Kaeppele s. 85-86
Uchwały Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej s. 87-89
Uchwały Prezydium NRA s. 90-91
Z prac Prezydium NRA s. 91-93
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 93-96
Prasa o adwokaturze S. M. s. 97-100
Kronika : kronika centralna s. 101-108
Kronika : z życia izb adwokackich Juliusz Leszczyński Jerzy Zaniemojski Andrzej Ślaski s. 108-112
Problem powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego Louis Kos-Rabcewicz-Zubkowski s. 113-118
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 119-120