Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1974, Tom 18, Numer 6(198)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z okazji I Międzynarodowego Sympozjum Adwokatów w Warszawie S. M. s. 3-4
Adwokatura polska : jej tradycje i perspektywy Zdzisław Czeszejko s. 5-12
Immunitet adwokata w prawie polskim Roman Łyczywek s. 12-19
Tajemnica zawodowa adwokata Zdzisław Krzemiński s. 19-28
Trudności z wykładnią prawa pierwszeństwa do uzyskania spółdzielczego mieszkania Grzegorz Jurkiewicz s. 28-36
Jeszcze o prawie pierwszeństwa Lesław Myczkowski s. 36-43
Dopuszczalność odpowiedzi na zażalenie w postępowaniu karnym Jan Grajewski s. 44-46
Komasacja i liberalizacja wykonawczych przepisów dewizowych : (zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1973 r.) Bronisław Koch s. 47-63
Pytania i odpowiedzi prawne Karol Potrzobowski s. 63-65
Umowa o dzieło a problem zagarnięcia mienia Stanisław Nuszel s. 65-69
Refleksje w związku z jednym wyrokiem karnym Władysław Pociej s. 70-76
Pasożytnictwo społeczne w uchwale Sądu Najwyższego i glosie doc. A. Tobisa Andrzej Zalewski s. 76-78
"Postępowanie przygotowawcze", pod kier. M. Cieślaka i W. E. Czugunowa, Warszawa-Kraków 1973 : [recenzja] Zygmunt Skoczek Marian Cieślak (aut. dzieła rec.) W. E. Czugunow (aut. dzieła rec.) s. 78-82
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 83-85
Z prac Prezydium NRA s. 85-87
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 88-94
Prasa o adwokaturze S. M. s. 95-96
Kronika : kronika centralna s. 97-102
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński Dominik Maciołek Lesław Runge Jerzy Sobczak J. Z. s. 103-116
"Adwokatura w BSRR", I. I. Martinowicz, Mińsk 1973 : [recenzja] Andrzej Sylwestrzak I. I. Martinowicz (aut. dzieła rec.) s. 117-119
[List do Borysa Ołomuckiego] Zdzisław Czeszejko s. 120