Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1974, Tom 18, Numer 7(199)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W historyczną rocznicę Jerzy Kiełbowicz s. 3-4
Adwokatura lubelska w XXX-leciu PRL Edward Młynarski s. 5-12
Wygłaszanie mowy w procesie cywilnym Adam Stefaniak s. 12-25
Konkretyzacja zarzutu nadużycia prawa Mieczysław Piekarski s. 26-35
Uwłaszczenie współmałżonka spadkodawcy z mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26.X.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych Aleksander Kunicki s. 36-45
Absolutorium jako forma odpowiedzialności organizacyjnej w spółdzielniach Henryk Popiołek s. 45-51
Zmiany niektórych podstawowych zasad polskiego prawa wywłaszczeniowego w latach 1944-1974 Antoni Słomiński s. 51-69
Życie niewarte cierpienia Zbigniew Sobolewski s. 69-83
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w postępowaniu karnym Edward Skrętowicz s. 83-87
Podziały polityczne i administracyjne Małopolski w dobie upadku dawnej Rzeczypospolitej Jerzy Reder s. 88-99
Walka i męczeństwo adwokatów Izby lubelskiej w latach wojny i okupacji 1939-1945 Jerzy Markiewicz s. 100-115
Rozmowa z adwokatem Lucjanem Mikiettą Lucjan Mikietta Jerzy Muchorowski s. 115-116
Działalność lubelskiej adwokatury w Towarzystwie Muzycznym w Lublinie Tadeusz Świerszcz s. 117-118
Ze wspomnień z okresu wojny (1939-1945) Władysław Korciak s. 118-120
Kształcenie prawników w oficerskich obozach jenieckich Józef Wnuk s. 120-124
Byliśmy ostatni... Marian Ekielski s. 124-129
Wspomnienie o mecenosie Wacławie Szumańskim z okresu jego pobytu w Oświęcimiu Stanisław Radzki s. 129-130
Kilka danych statystycznych o Izbie lubelskiej Jerzy Kiełbowicz s. 130-131
Prasa o adwokaturze S. M. s. 132-135
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 136