Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1974, Tom 18, Numer 10(202)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 27 lipca 1974 r. w Lublinie z okazji XXX-lecia PRL Adam Zborowski s. 3-8
Sprawozdanie z uroczystego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej z okazji XXX-lecia PRL odbytego w dniu 27 lipca 1974 r. w Lublinie Edmund Mazur s. 8-13
Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego oraz kompetencje terenowych organów administracji państwowej według prawa lokalowego z 1974 r. Maurycy Pakier s. 14-31
Powstanie najmu na podstawie decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego Józef Frąckowiak s. 32-45
Egzekucja ze spółdzielczego prawa do lokalu Lesław Myczkowski s. 46-56
W kwestii nowych faktów lub dowodów jako podstawy wznowienia postępowania karnego Jolanta Klimowa s. 57-64
Wszczęcie postępowania prywatnoskargowego Wiesław Daszkiewicz s. 64-75
Bernard Chrzanowski : adwokat poznański (1861-1944) Tadeusz Woner s. 76-78
Poręczenia udzielane przez organizacje młodzieżowe w sprawach karnych Edmund Mazur s. 79-80
Instrukcja w sprawie udzielania poręczeń przez organizacje młodzieżowe wchodzące w skład Federacji SZMP s. 81-89
Glosy do dyskusji o areszcie tymczasowym Jerzy Saski s. 90-92
Obrona pracy doktorskiej adw. Zdzisława Czeszejki-Sochackiego Jan Kutrzebski s. 92-95
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera s. 95-99
"Przemówienia sądowe", E. A. Matwijenko, Mińsk 1972 : [recenzja] Olgierd Missuna E. A. Matwijenko (aut. dzieła rec.) s. 99-102
"Czyny nieletnich o znamionach przestępstw seksualnych", Leszek Bogunia, Wrocław 1973 : [recenzja] Leszek Sługocki Leszek Bogunia (aut. dzieła rec.) s. 102-109
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 110-112
I Międzynarodowe Sympozjum Adwokatury w Warszawie Zbigniew Czerski s. 112-124
Z prac Prezydium NRA Adam Zborowski s. 124-125
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 125-127
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 127-130
Prasa o adwokaturze S. M. s. 130-133
Kronika : kronika centralna s. 134-135
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio Ryszard Koziara Juliusz Leszczyński Zbigniew Lewecki Marian Rogozik Adam Zelga s. 135-139
Nowelizacja przepisów o prawie ubogich w austriackim ustawodawstwie Zdzisław Krzemiński s. 139-142
O środkach usprawnienia pracy zawodowej adwokatów Adam Zborowski s. 142-144
Sprostowanie s. 144