Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1974, Tom 18, Numer 12(204)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania adwokata i jego rola w społeczeństwie Ladislas Karpati Zbigniew Czerski (tłum.) s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Etyka prokuratorska a praktyka adwokacka Michał Bereźnicki s. 10-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Karnoprawne aspekty uzależnień lekowych ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego Zbigniew Thille s. 21-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zagadnienie wartości i szkody w sprawach o przestępstwa gospodarcze Tomasz Majewski s. 36-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współdziałanie przestępne w rozboju kwalifikowanym Wojciech Radecki Kazimiera Urbanek s. 45-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za rok 1973 Marian Cieślak Zbigniew Doda s. 56-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
W sprawie stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa Stanisław Cichosz s. 93-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
III Międzynarodowa Konferencja Procedury Cywilnej Krajów Socjalistycznych J. L. s. 108-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Złagodzenie kary na mocy przepisów amnestii a obligatoryjność stosowania aresztu tymczasowego Jerzy Korsak s. 112-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pytania i odpowiedzi prawne Józef Zieliński s. 114-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1972", pod red. nauk. Mirosława Gersdorfa, Warszawa 1973 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 116-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ceny i opłaty za grunty w miastach i na wsi", Stefan Mizera, Andrzej Poczobutt-Odlanicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Karol Potrzobowski Stefan Mizera (aut. dzieła rec.) Andrzej Poczobutt-Odlanicki (aut. dzieła rec.) s. 121-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życie i sprawy adwokatury : (myśli - aforyzmy) Roman Łyczywek s. 123-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej Kazimierz Kaeppele s. 126-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uchwała podjęta na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 27 października 1974 r. w sprawie podnoszenia poziomu zawodowego adwokatów s. 133-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z prac Prezydium NRA s. 135-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury W. K. s. 142-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orzecznictwo Sądu Najwyższego s. 146-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 148-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prasa o adwokaturze S. M. s. 152-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika : kronika centralna s. 155-157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kronika : z życia izb adwokackich Mieczysław Cincio H. K. Stanisław Królikowski W. L. Juliusz Leszczyński Jerzy Muchorowski Zbigniew Rene J. Z. s. 157-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprostowanie s. 164
  Zacytuj
 • Udostępnij