Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Palestra
2002, Tom 46, Numer 1-2(529-530)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja o wyborze Naczelnych Władz Adwokatury s. 9-12
Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury we Wrocławie 24-25 listopada 2001 r. s. 13-17
Świadek anonimowy - standard europejski a realia postępowania karnego Lech K. Paprzycki s. 18-31
Obrońca w nowym postępowaniu w sprawach o wykroczenia Tomasz Grzegorczyk s. 32-39
Krótki komentarz do kierunków założeń ustawy o podpisie elektronicznym Ignacy Sitnicki s. 40-46
Uwagi do proponowanych zmian w części ogólnej kodeksu cywilnego Marcin Rogala s. 47-59
Instytucja domów składowych i ich znaczenie w obrocie gospodarczym Magdalena Kowal-Mindak s. 60-78
Molestowanie seksualne w miejscu pracy Eugenia Mandal s. 79-83
Bronić w Hadze Stanisław Mikke s. 84-86
Inauguracja Marian Filar s. 87-88
Karolina Lanckorońska - wspomnienia wojenne Andrzej Bąkowski s. 89-91
Richard Nixon - adwokat, który używał wielu masek Wojciech Hryniewicz s. 92-97
Zanim kobieta została awdokatem Stanisław Milewski s. 98-106
Zakon Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego jako podmiot prawa międzynarodowego do 1798 roku Aleksander Cieślak s. 107-114
Adwokat Jerzy Zakulski Stanisław J. Jaźwiecki s. 115-118
Z pokłosia ankiety Stanisław Janczewski s. 119
VII Kongres Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników Demokratów Antoni Maciejewski s. 120-121
Przegląd prasy prawniczej (październik-listopad 1960 r.) s. 122
Kronika zagraniczna : 150 lat Izby Adwokackiej w Paryżu B. Falkiewicz s. 122-124
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 124-128
100 lat temu Karolina Stremska s. 129-133
Fałszowanie papierów wartościowych w polskim prawie karnym Jacek Kędzierski s. 134-137
Przyczyny pomyłek sądowych Anna Sowa s. 138-148
Dowody w angielskim procesie karnym Arkadiusz Lach s. 149-153
Prawo do milczenia we współczesnym angielskim procesie karnym Andrzej R. Światłowski s. 154-165
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (lipiec-wrzesień 2001 r.) Marek Antoni Nowicki s. 166-171
"1956 rok, Budapeszt-Warszawa, jedna sprawa" Maria Wittner s. 172-173
Zachować pamięć Ryszard Brodowski s. 174-178
Absolwent prawa w obliczu globalizacji usług prawnych - dyskusja panelowa Joanna Dąbrowska s. 178-182
Londyńskie uroczystości "Opening of the Legal Year", 30 września - 1 października 2001 r. Marian Anczyk s. 183-185
Sprawozdanie z XIX Międzynarodowego Sympozjum na temat przestępstw gospodarczych "Ukrywanie dóbr. Następstwa dla prewencji i zwalczania przestępczości oraz ochrony stabilności gospodarczej" (Jesus College, Cambridge, Wielka Brytania, 9-16 września 2001 r.) Janusz Bojarski s. 185-187
"Nieletni, młodociani i dorosli sprawcy zabójstwa : analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowościowych", Zdzisław Majchrzyk, Warszawa 2001 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 188-195
"Kidnaping międzynarodowy w służbie prawa - studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze", Michał Płachta, Warszawa 2000 : [recenzja] Zdzisław Brodecki Michał Płachta (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Kobiety, które złamały wszystkie reguły. Wybory pokolenia, które zmieniło nasze życie = Women who broke all the rules. How the choices of a generation changed our lives", Susan B. Evans, Joan P. Avis, [b.m.] 1999 : [recenzja] Monika Płatek Joan P. Avis (aut. dzieła rec.) Susan B. Evans (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Czy niestaranne określenie wartości przedmiotu zaskarżenia może doprowadzić do odrzucenia kasacji? Andrzej Marcinkowski s. 203-204
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 205-211
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 212-224
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 225-237
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1999 r. Tomasz Grzybkowski Krzysztof Knoppek s. 238-242
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Konopka s. 243-244
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Konopka s. 244-245
Wręczenie odznaki "Adwokatura zasłużonym" - córce Adwokata-Ofiary Katynia s. 245
Adwokaci w Sejmie IV kadencji s. 246
Z życia izb adwokackich : Izba białostocka Leon Karaczun s. 246-247
Izba olsztyńska Andrzej Jemielita s. 248-249
Izba szczecińska Marek Mikołajczyk s. 249-259
Adwokat Andrzej Kmiotek (1924-2001) Piotr Kalinowski s. 260-262
Adwokat dr Kazimierz Ostrowski (1907-1999) Stefan Płażek s. 262-263
Adwokat Wojciech Szczotka (1957-1996) Maciej Loga s. 264-266
[Komitet Organizacyjny XIX Narciarskich Mistrzostw Adwokatury] s. 267
Sprostowanie Zdzisław Krzemiński s. 268