Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Palestra
2002, Tom 46, Numer 3-4(531-532)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skuteczny środek zaskarżenia przewlekłości postępowań sądowych Wojciech Hermeliński s. 7-13
Ustawa o świadku koronnym w świetle postanowień konstytucyjnych Barbara Nita s. 14-24
Targ o winę i karę? : porozumienie w polskim procesie karnym Krzysztof Lewczuk s. 25-31
Dwie uwagi na temat praktyki ekstradycyjnej Michał Płachta s. 32-39
Stan wyższej konieczności a zasada proporcjonalności dóbr Wojciech Łuniewski s. 40-46
Historyczne przekształcenia idei kompensacji w ramach odpowiedzialności karnej Wojciech Zalewski s. 47-56
Jedna czy dwie adwokatury? : głos w sprawie przyszłości naszego zawodu Krzysztof Wierzbowski s. 57-65
Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego Tadeusz Widła s. 66-73
Dowód identyczności nie musi być dowodem sprawstwa Hubert Kołecki s. 74-81
W życiu, w literaturze i w Princeton Stanisław Mikke s. 82-85
"Jedźmy, nikt nie woła!" Marian Filar s. 86-88
Westerplatte : w obronie prawdy Andrzej Bąkowski s. 89-91
Proces Waleriana Łukasińskiego Ewa Stawicka s. 92-115
Wyspa Kata Eugeniusz Kabatc s. 116-119
Zapomniana rocznica Zdzisław Krzemiński s. 120-124
"Mecenasi czyli adwokaci" w projekcie z 1792 r. Wojciech Szafrański s. 125-133
Moje spotkania z adwokat Marią Budzanowską Witold K. L. Zapałowski s. 134-135
Ołtarz św. Iwona w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Tomas s. 136-137
Sędzia Stanisław Aleksander Rybiński - nieznany bohater norwidowskiego procesu Zenona Przesmyckiego z Tadeuszem Pinim : 1934-1938 Juliusz Wiktor Gomulicki s. 138-158
"Czasopisma uczone" i próby usamodzielnienia : część I Stanisław Milewski s. 159-164
Wprowadzenie sądownictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim : (kartka z dziejów naszego odrodzonego sądownictwa) Jan Stanisław Konic s. 165-166
Ustrój adwokatury ZSRR Stefan Klyta s. 166-167
Przegląd prasy prawniczej (grudzień 1960 r. - styczeń 1961 r.) s. 167-168
100 lat temu Karolina Stremska s. 169-174
Różnorodność - magiczne słowo i «leit motif» wspólnego rynku Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 175-180
Sposoby konsensualnego rozstrzygania spraw karnych w wybranych krajach Europy Monika Zbrojewska s. 181-195
Seminarium na temat wykonywania zawodu adwokata w Unii Europejskiej oraz świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną - Praga, 11-12 grudnia 2001 r. Ewa Stawicka s. 196-199
Konferencja w sprawie powołania do życia Międzynarodowej Adwokackiej Izby Karnej dla potrzeb Międzynarodowego Trybunału Karnego - Paryż, 6 i 7 grudzień 2001 roku Marian Anczyk s. 200-202
"Poczet prawników polskich", Krzysztof Pol, Warszawa 2000 : [recenzja] Jacek Sobczak Krzysztof Pol (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii", Krzysztof Krajewski, Zakamycze 2001 : [recenzja] Krzysztof Poklewski-Koziełł Krzysztof Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Nauka wobec przestępczości : księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska", red. Janina Błachut, Maria Szewczyk, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2001 : [recenzja] Jerzy Migdal Janina Błachut (aut. dzieła rec.) Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"«Regulae iuris» : łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej", A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Anna Pikulska-Robaszkiewicz A. Kacprzak (aut. dzieła rec.) J. Krzynówek (aut. dzieła rec.) W. Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 214-217
Czy darowizna dokonana za życia darczyńcy pozbawia zachowku jego spadkobierców ustawowych? Andrzej Marcinkowski s. 218-219
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 220-227
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 228-247
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 listopada 2000 r. Michał Płachta s. 248-253
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 254-256
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 256-258
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska Stanisław J. Jaźwiecki s. 258-259
Izba opolska Halina Dobrzyńska s. 260-261
Izba płocka : sprawozdanie ze Zgromadzenia Płockiej Izby Adwokackiej Jerzy Trochimczyk s. 261-262
Jubileusz 25-lecia działalności Izby Adwokackiej w Płocku Jerzy Kejna s. 262-266
Izba wrocławska : sprawozdanie z konferencji szkoleniowej dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu i Opolu w Olejnicy w dniach 28-30 września 2001 roku Katarzyna Łata s. 266-268
Sprawozdanie ze szkolenia w dziedzinie instytucji i prawa Unii Europejskiej we Wrocławiu Andrzej Malicki s. 268-269
Przyznanie odznaczenia adw. Zdzisławowi Latoszyńskiemu s. 270
Rajd prawników polskich w Górach Fogarskich (rumuńskie Karpaty Południowe) Katarzyna Wisłocka-Sieprawska s. 270-271
Adwokat Jan Antoni Chmielnikowski (1926-2001) Stanisław Kuchta s. 272-273
Podziękowanie Sławomir Ciemny s. 274
Uzupełnienie materiałów źródłowych do opracowania adw. Andrzeja Kozielskiego pt. "Pół wieku adwokatury olsztyńskiej" Edmund Mazur s. 274-275
Wyjaśnienie Eugenia Mandal s. 275