Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Palestra
2002, Tom 46, Numer 5-6(533-534)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podniesienie zarzutu nieważności testamentu a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń o zachowek oraz zmniejszenie zapisów i poleceń Andrzej Kubas s. 7-13
Początek biegu terminu do wniesienia apelacji od wyroku zaocznego w procesie cywilnym Agnieszka Góra-Błaszczykowska s. 14-17
Status wierzycielski banku w świetle regulacji bankowego tytułu egzekucyjnego : uwagi na marginesie stanowiska Sądu Najwyższego Artur Nowak s. 18-25
Artykuł 17 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych : wybrane zagadnienia Jerzy P. Naworski s. 26-33
W sprawie uregulowania i stosowania łaski generalnej Leszek Wilk s. 34-43
Wątpliwości redakcyjne związane z przedstawianiem zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego Dorota Zienkiewicz s. 44-51
Adwokat Witold Bayer 9 X 1906 - 31 V 1992 [notował adw. Marek Szczygieł] Jerzy Biejat Czesław Jaworski Andrzej Michałowski Stanisław Mikke Henryk Pieliński Stanisław Rymar Ryszard Siciński Marek Szczygieł s. 52-61
Prawne aspekty transplantacji organów, tkanek i komórek w Polsce Ewa Guzik-Makaruk s. 62-70
Patrzaj w Serce Stanisław Mikke s. 71-74
Wyprawa na Południe Marian Filar s. 75-77
Ostatnia bitwa Andrzej Bąkowski s. 78-81
"Czasopisma uczone" i próby usamodzielnienia : część II Stanisław Milewski s. 82-86
Z prasy o adwokaturze s. 87
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 88-90
Przemówienie na Walnym Zgromadzeniu Izby łódzkiej w dniu 19 marca 1961 r. [fragmenty] Zygmunt Albrecht s. 90-95
100 lat temu Karolina Stremska s. 96-100
Kalendarz brukselski : reguły konkurencji a wykonywanie zawodu Ewa Stawicka s. 101-102
Znaczenie prawa wspólnotowego dla sposobu prowadzenia sprawy w sądzie i jej wyniku Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 103-110
"Ustawa prawo o ruchu drogowym - komentarz praktyczny", Wojciech Kotowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 111-114
Nadużycie prawa - sprawozdanie z konferencji wydziałowej Wydziału Prawa i Administracji UW - 1 marca 2002 Agnieszka Zakrzewska s. 115-119
Sprawozdanie z seminarium poświęconego zmianom przepisów dotyczących kasacji Aleksander Grot s. 120-122
Konwent Europejski - seminarium naukowe, Instytut Nauk Prawnych PAN, 4 kwiecień 2002 Agnieszka Zakrzewska s. 123-125
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 126-129
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 130-136
Czy sądy winny zaliczać zapłacony przez klienta podatek VAT do kosztów procesu? Andrzej Marcinkowski s. 137-138
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 139-150
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 151-158
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 159-173
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 174-184
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r. Paweł Sarnecki s. 185-188
Glosa do uchwały Sadu Najwyższego z 18 września 2001 r. Beata Mik s. 189-195
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27 lutego 2001 r. Zdzisław Muras s. 196-206
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 207-208
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 208-213
Uchwały i stanowisko Prezydium NRA s. 214-231
Z działalności Rzecznika Prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 231-235
Z życia izb adwokackich : izba bydgoska Maciej Dzierżykraj-Lipowicz s. 235-240
Izba gdańska Andrzej Koziołkiewicz s. 240-241
Izba lubelska : Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie Kazimierz Hubert Konarzewski s. 242-249
Izba lubelska : Sprawozdanie z XIX Narciarskich Mistrzostw Adwokatury, Krynica 21-24 lutego 2002 r. Andrzej Banaszkiewicz s. 249-250
Izba łódzka Jerzy Ciesielski s. 250-253
Izba warszawska : odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego Aleksander Łopatek s. 253-254
Izba warszawska : P T Cz Ć K... czyli czarny kwadrat okna Paweł Granecki Marta Owczarek s. 254-257
Izba wrocławska Andrzej Malicki s. 257-258
Ośrodek Badawczy Adwokatury Andrzej Michałowski s. 258-263
Pamięci Waleriana Łukasińskiego s. 264
Telegram do Ojca Świętego s. 264-265
XXIX Kongres SKILEX w Sesto Stanisław Rymar s. 265-266
Adwokat Bohdan Hryniewicz (1935-2002) Andrzej Bąkowski s. 267-269
Maria Lembowicz (1927-2002) Edmund Mazur s. 269-271
W sprawie felietonu St. Podemskiego "Prawda o Maślance" Barbara Janicka s. 272-273
Z okazji X Rocznicy... Stanisław Śniechórski s. 273-274
Strona www. = szyld Rafał Krzyżak s. 274
Inicjatywy OBA związane z 10. rocznicą śmierci adwokata Witolda Bayera Andrzej Michałowski s. 275
X Ogólnopolskie Dni Prawnicze s. 276
Komunikat o IX Konkursie imienia Profesora Manfreda Lachsa s. 276