Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Palestra
2002, Tom 46, Numer 7-8(535-536)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadczenie stałej pomocy prawnej w Polsce przez zagranicznych prawników Stanisław Rymar s. 7-11
O istocie należytej staranności Zbigniew Banaszczyk Paweł Granecki s. 12-29
Wybrane zagadnienia wykładni art. 230 kodeksu spółek handlowych Justyna Szpara Maciej Łaszczuk s. 30-41
Zarządzenia sądu opiekuńczego w nagłych wypadkach (art. 569 § 2 k.p.c.) Tomasz Zawiślak s. 42-61
Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 310 k.k. Jerzy Skorupka s. 62-70
Sekty w demokratycznym państwie prawnym Rafał Paprzycki s. 71-81
Granice dopuszczalności zawodowego wykorzystywania Internetu przez adwokatów Paweł Kowalczyk s. 82-94
Jurydyzacja życia Janusz Kochanowski s. 95-99
Aby dłużej cieszyć się życiem Stanisław Mikke s. 100-102
Wiosenna molestacja Marian Filar s. 103-104
Moje pitavale Andrzej Bąkowski s. 105-108
W 150. rocznicę śmierci : adwokat Jakub Krauthofer-Krotowski (1806-1852) Krzysztof Pol s. 109-115
Adwokat Stanisław Afenda Eugeniusz M. Michałek s. 116-121
Uchwalenie zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu Stanisław Janczewski s. 122-126
Wspomnienie pośmiertne - Edward Grabowski s. 126-127
100 lat temu Karolina Stremska s. 128-132
Czy kasty mogą się nam przydać? Krzysztof Maria Byrski s. 133-136
Uprawnienie adwokatów do uczestniczenia w cywilnych procedurach kasacyjnych w wybranych państwach europejskich Ewa Stawicka s. 137-138
Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (październik-grudzień 2001) Marek Antoni Nowicki s. 139-148
Najstarszy zawód świata przed Trybunałem : jak interpretować Układ Europejski? - precedensowy wyrok trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie J. Sz. Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 149-157
Zjazd Federacji Adwokatur Europejskich, Wiedeń 16-19 maja 2002 r. Ewa Stawicka s. 158-162
Sesja Plenarna CCBE, Bruksela, 24-25 maja 2002 r. Ewa Stawicka s. 162-163
"Modernizacja i reforma prawa konkurencji w Unii Europejskiej" (pod auspicjami Sekcji Prawa UE Międzynarodowej Unii Adwokatów), Barcelona 9 kwietnia 2002 r. Ewa Stawicka s. 164-165
Cybercourt - przyszłość wymiaru sprawiedliwości? Wojciech Hermeliński s. 165-168
Spotkanie Instytutu Praw Człowieka Adwokatury Polskiej 6 kwietnia 2002 Agnieszka Zakrzewska s. 169-171
"Wyjawienie majątku w postępowaniu egzekucyjnym", Marek Mrówczyński, Sopot 2001 : [recenzja] Andrzej Marciniak Marek Mrówczyński (aut. dzieła rec.) s. 172-174
Jak należy prawidłowo liczyć wynagrodzenie adwokackie w sprawie o zakaz przejazdu i przechodu przez nieruchomość właściciela? Andrzej Marcinkowski s. 175-176
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 177-183
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 184-199
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 200-209
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 stycznia 2001 r. Barbara Nita s. 210-215
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2001 r. Lech K. Paprzycki s. 216-224
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2002 r. oraz do zgłoszonego do niego zdania odrębnego Beata Mik s. 225-233
Życie publiczne adwokatów s. 234
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 235-238
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 238-240
Informacja Prezydium NRA w sprawie głosowania przez reprezentantów adwokatury nad poprawką posła Romana Giertycha do art. 31 ust. 1 rządowego projektu "Ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej" : wyjaśnienie w związku z wystąpieniem posła adw. R. Giertycha, rozesłanym do Okręgowych Rad Adwokackich s. 241-243
Adwokat w postępowaniu kasacyjnym (cywilnym) Zdzisław Krzemiński s. 243-252
W 10. rocznicę śmierci adwokata Witolda Bayera s. 252
"Adwokatura Zasłużonym" dla adw. dr. Leona Jerzego Krzywickiego Andrzej Krzywicki s. 252-256
Komisja Praw Człowieka s. 256-257
Z życia izb adwokackich : Izba białostocka Leon Karaczun s. 257-258
Izba lubelska Kazimierz Hubert Konarzewski s. 258-261
Izba warszawska Jakub Jacyna s. 261-263
Izba wrocławska Ewa Ładomirska-Kocik s. 263-265
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy ELSA w Poznaniu Andrzej Marcinkowski s. 266
Izba pamięci adw. Stanisława Szurleja Zdzisław Krzemiński s. 266-268
Pamięci 19. oficerów SOE rozstrzelanych w KL Gross-Rosen Stanisław Mikke s. 269-271
Ratujcie! Garda Stanisław Mikke s. 271-272
Szpalty pamięci s. 273-285
Potrzeba autorytetów Rafał Krzyżak s. 286
www.adwokatura.pl - wystartowała Jerzy Naumann s. 287-288
[Redakcja "Palestry" uprzejmie przypomina] s. 288