Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Palestra
2002, Tom 46, Numer 9-10(537-538)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki Jacek Giezek Piotr Kardas s. 7-26
Status pokrzywdzonego w sprawach o wypadki drogowe : uwagi krytyczne Tadeusz Wolfowicz s. 27-32
Uniewinnienie tymczasowe («absolutio ab instantia») i inne formy wyroków pośrednich Jacek P. Kubiak s. 33-47
Prawo do obrony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Michał Płachta s. 48-61
Krótki komentarz do ustawy z 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. Nr 129, poz. 1443) Ryszard Tollik s. 62-73
Internet w pracy adwokata - podstawowe informacje Bartosz Łuć s. 74-79
Polemicznie - o przerwaniu biegu przedawnienia roszczeń o zachowek zarzutem nieważności testamentu Andrzej Warfołomiejew s. 80-83
Stanie z boku Stanisław Mikke s. 84-87
Lipcowa wędka Marian Filar s. 88-89
"Władcy, tyrani, dyktatorzy" Andrzej Bąkowski s. 90-92
Aktualne problemy adwokatury : (wywiad udzielony Redakcji "Prawa i Życia") Kazimierz Zawadzki s. 93-94
Z prasy o adwokaturze s. 94-95
Zofia Szulc-Lipińska [wspomnienie pośmiertne] Mieczysław Jarosz s. 96-98
Józef Szonert [nekrolog] S. J. s. 98-99
100 lat temu Karolina Stremska s. 100-102
Bolesne kąsanie Afganistanu Tadeusz Biliński s. 103-108
Ojciec Marian Żelazek, czyli pokój między religiami Krzysztof Maria Byrski s. 109-113
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (styczeń-marzec 2002 r.) Marek Antoni Nowicki s. 114-120
Swoboda przepływu prawników znów w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich : Ponownie Włochy - zarzuty Komisji Europejskiej Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 121-125
International Criminal Bar - konferencja w Hadze Wojciech Hermeliński s. 126-127
Posiedzenie CCBE w Bratysławie Wojciech Hermeliński s. 127-129
"Konferencja "Kompensacyjna funkcja prawa karnego", poświęcona pamięci prof. dr hab. Zbigniewa Gostyńskiego - Kraków 17-18 maja 2002 r. Stanisław Zabłocki s. 129-134
Konferencja z okazji 10-lecia istnienia Ośrodka Informacji Rady Europy Agnieszka Zakrzewska s. 134-138
Sprawozdanie z konferencji "Forum Pomocy Prawnej", Warszawa, 7-8 czerwca 2002 r. Piotr Nachmann s. 139-143
Sprawozdanie z Uroczystości Zamknięcia Roku Prawniczego 2002, Haga 20-22 czerwca 2002 Leszek Rydzewski s. 143-145
Promocja książki adwokata Władysława Siła-Nowickiego Karolina Stremska s. 145-148
"Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym", Violetta Konarska-Wrzosek, Toruń 2002 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Violetta Konarska-Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 149-153
"Wykładnia prawa : Zasady - Reguły - Wskazówki", Maciej Zieliński, Warszawa 2002 : [recenzja] Jacek Sobczak Maciej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Das Corpus Juris als Grundlage cines Europäischen Strafrechts", red. Barbara Huber, Freiburg im Breisgau 2002 : [recenzja] Andrzej Wąsek Barbara Huber (aut. dzieła rec.) s. 157-161
"Studia z prawa publicznego", red. Kazimierz Lubliński, Toruń 2001 : [recenzja] Andrzej Marciniak Kazimierz Lubiński (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Alimenty i ojcostwo : Komentarz do przepisów - Orzecznictwo - Piśmiennictwo - Wzory Pism", Zdzisław Krzemiński, Zakamycze 2002 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 164-165
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 166-171
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 172-174
Czy można objąć podziałem majątku wspólnego byłych małżonków prawo najmu mieszkania? Andrzej Marcinkowski s. 175-176
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 177-186
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 187-193
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 194-204
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2001 r. Małgorzata Wąsek-Wiaderek s. 205-215
Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18 października 2001 r. Andrzej Sakowicz s. 216-224
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 października 2001 r. Jerzy Lachowski s. 225-229
Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Bąkowski s. 230-236
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 236-240
Wystąpienie wiceprezesa NRA adw. dr hab. Andrzeja Kubasa w sprawie rozpoznawalnej przez skład 7 sędziów NSA w dniu 1 lipca 2002 r.(sygn. akt: II SA 2030 s. 240-245
Postanowienie NSA z 1 lipca 2002 r., sygn. akt OSA 1 s. 245-254
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 maja 2002 r., K 30 s. 255
Uzasadnienie [wyroku TK z 21 maja 2002 r., K 30 s. 255-267
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wobec projektu "ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych" s. 268-272
Życie publiczne adwokatów s. 272
Z działalności Rzecznika Prasowego NRA s. 273-275
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska : wizyta adwokatów węgierskich w Krakowie Jacek Kański s. 276
Izba krakowska : Informacja o egzaminie adwokackim Jacek Kański s. 277
Izba lubelska Cezary Lipko Szczepan Semczuk s. 277-278
Borowicze - łagier nr 270 Stanisław Mikke s. 279-280
Naumowicze k Stanisław Mikke s. 280-281
Uroczystości w Miednoje S. M. s. 281
Zdzisław Czeszejko-Sochacki (1927-2002) Edmund Mazur s. 282-289
Adw. Edward Wende (1936-2002) Zdzisław Tranda s. 289-296