Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 67
Palestra
2002, Tom 46, Numer 11-12(539-540)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas świąteczny Ewa Stawicka s. 11
Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania - zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen Jacek Giezek Piotr Kardas s. 13-30
Uchylenie odpowiedzialności lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Krystyna Daszkiewicz s. 31-45
Podstawy odpowiedzialności deliktowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody medyczne - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r. Antoni Górski Adam Górski s. 46-53
Ważność umowy zawartej z osobą fizyczną, która przy zawarciu umowy podała się za kogoś innego Andrzej Grzegorz Harla s. 54-62
Uwagi o nowym rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności adwokackie Aleksander Kappes s. 63-70
Ni śmiać się, ni płakać Stanisław Mikke s. 71-73
Umiar w wymiarze, czyli wymiar z umiarem Marian Filar s. 74-75
Historia na celowniku cenzury PRL Andrzej Bąkowski s. 76-78
Prawnicy polscy - posłowie w Saeimie Łotwy (1922-1934) Çriks Jçkabsons s. 79-85
"Themis Polska" - periodyk naukowców i adwokatów : część I Stanisław Milewski s. 86-89
O swobodnej ocenie dowodów w postępowaniu karnym Polski Ludowej Emil Merz s. 90-91
Problem wtórnego użytkowania wykonań artystycznych : (z zagadnień ochrony artystów-wykonawców) Stanisław Siekierko s. 91-92
Jan Olbrych-Szaniecki : (adwokat - poseł - minister) Stefan Grzeszczak s. 93-95
Prawo osobistej własności domu mieszkalnego w ZSRR s. 95-96
Jan Świderski [wspomnienie pośmiertne] s. 96
100 lat temu Karolina Stremska s. 97-100
Adwokat Mohandas Karamchand Gandhi w moskiewskim teatrze Krzysztof Maria Byrski s. 101-103
Kodeks etyki zawodowej adwokatów XXI wieku Ewa Stawicka (tłum.) s. 104-109
Status Międzynardowej Unii Adwokatów (Union Internationale des Avocats) Ewa Stawicka (tłum.) s. 109-121
Droga do adwokatury japońskiej Agnieszka Czachowska s. 121-122
"Kaufmännisches Bestätigungsschreiben" jako pierwowzór pisma potwierdzającego w nowym art. 77 k.c. Maciej Taborowski s. 123-128
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (kwiecień-czerwiec 2002 r.) Marek Antoni Nowicki s. 129-135
"Themis a Clio czyli prawo z historią", Juliusz Bardach, Warszawa 2001 : [recenzja] Jacek Sobczak Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego", red. A. Zoll, J. Stelmach, J. Halberda, Kraków 2001 : [recenzja] Barbara Nita J. Halberda (aut. dzieła rec.) J. Stelmach (aut. dzieła rec.) A. Zoll (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Szatan w Starym Testamencie", Roman Zając, Lublin 1998 : [recenzja] Rafał Paprzycki Roman Zając (aut. dzieła rec.) s. 142-145
Konferencja: "Ponadgraniczna współpraca prawników" (pod auspicjami Czeskiej Izby Adwokackiej), Praga 12-14 września 2002 r. Ewa Stawicka s. 146-147
Sprawozdanie z konferencji International Bar Association w Durbanie (RPA) 20-25 października 2002 Piotr Sendecki s. 148-151
III Zjazd Czeskiej Izby Adwokackiej - Praga, 29 październik 2002 r. Stanisław Mikke Ewa Stawicka s. 152-153
Sympozjum w Tréguier Katarzyna Wisłocka-Sieprawska Alicja Żuraniecka s. 153-155
Konferencja regionalna adwokatur Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski, 11 października 2002 r., Warszawa Agata Kulisiewicz s. 156-160
Otwarcie przedstawicielstwa NRA w Brukseli Andrzej Siemiński s. 161-162
20 lat Samorządu Radców Prawnych Agnieszka Zakrzewska s. 162-164
Adwokacki staż w Niemczech Kamil Zawicki s. 164-166
XXIV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym, Wrocław 2002 r. Karolina Tybor s. 167-168
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 169-172
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 173-176
Czy można dochodzić odszkodowania za uszkodzenie samochodu z tytułu utraty jego wartości handlowej? Andrzej Marcinkowski s. 177
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 178-185
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 186-200
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 201-214
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r. Paweł Granecki s. 215-226
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r. Włodzimierz Kubala s. 227-230
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2001 r. Paweł Dzienis s. 231-239
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 3 lipca 2002 r. Jan Widacki s. 240-243
Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 19 stycznia 2002 r., WSD 56 s. 244-248
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 249-252
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 252-255
[Szanowna Redakcjo... : list wiceprezesa NRA adw. dr hab. Andrzeja Kubasa do redakcji pisma "Polityka" w związku z treścią artykułu pt. "Atak Klanów", zamieszczonego w tym piśmie z 1 czerwca 2002 r.] Andrzej Kubas s. 256-262
Stanowisko NRA wyrażone w piśmie procesowym do Trybunału Konstytucyjnego w rozpatrywanej sprawie zgodności art. 58 pkt 12 lit. j prawa o adwokaturze z przepisami Konstytucji : (sprawa zasad naboru na aplikację adwokacką) s. 262-272
Opinia Prezydium NRA odnośnie projektów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych s. 272-274
Pismo do Ministra Sprawiedliwości, dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie s. 275-277
Pismo Prezydium NRA do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera w związku z przygotowywanym projektem ustawy o nadzorze nad samorządami zawodowymi s. 277-279
Z życia izb adwokackich : Izba krakowska : Uroczystość ślubowania egzaminowanych aplikantów adwokackich Stanisław J. Jaźwiecki s. 279-281
Izba krakowska : 50-lecie istnienia Zespołu Adwokackiego w Nowym Targu Zbigniew Rene s. 281-282
Izba wrocławska Andrzej Grabiński s. 282-283
Pokonanym, ale nie zwyciężonym : Kaplica - Mauzoleum Katyńskie w Warszawie Stanisław Mikke s. 284-285
Polskie ślady na Łotwie Stanisław Mikke s. 286-287
Święto Zmarłych na Wileńszczyźnie Andrzej Przewoźnik s. 287-288
Adwokat prof. dr hab. Kazimierz Buchała (1924-2002) Wiesław Szczepiński s. 289-292
Adwokat Tadeusz Kowalewski : Pierwszy Dziekan Adwokatury Płockiej (1917-2002) Jerzy Kejna s. 293-294
Adwokat Stanisław Parys (1917-2002) Andrzej Bąkowski s. 294-295
Kto był inicjatorem powołania Ośrodka Badawczego Adwokatury Edmund Mazur s. 296-297
Nie potrafię nie żyć adwokaturą Witold Zapałowski s. 297
Sympozjum z zakresu prawa turystycznego i Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury Szczyrk 2003 s. 298-299
Powstał Klub Absolwentów UW s. 300
Sprostowania s. 301