Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Palestra
2003, Tom 48, Numer 3-4(543-544)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wołanie Ewa Stawicka s. 9
Kalendarz zbrodni St. M. s. 10-13
Adwokaci - Ofiary Katynia Stanisław Mikke s. 14-17
Po powrocie do Kraju Włodzimierz Odojewski s. 18-25
Nieznane oblicze Trybunału Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 26-28
Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wojciech Machała s. 29-35
Wycofanie dzieła z obiegu w Internecie jako szczególny przypadek realizacji autorskiego prawa osobistego do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu Rafał Cisek s. 36-46
Wyjaśnienia oskarżonego a prawo do informacji Maria Jeż-Ludwichowska s. 47-54
Dostęp do akt sprawy oskarżonego tymczasowo aresztowanego i jego obrońcy w postępowaniu przygotowawczym - standard europejski a prawo polskie Małgorzata Wąsek-Wiaderek s. 55-71
Dopuszczalność dochodzenia roszczenia częściami Łukasz Piotrowski s. 72-75
Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się : (część II) Antoni Bojańczyk s. 76-89
Pożegnanie z nieważnością Stanisław Zabłocki s. 90-99
Jakie są obowiązki wspólników? Thomas S. Clay Wiesław Szczepiński (tłum.) s. 100-105
Fatamorgana Stanisław Mikke s. 106-108
Kupą, mości panowie! Marian Filar s. 109-110
Towarzysze Niejasnego Andrzej Bąkowski s. 111-114
W cieniu upiornej fabryczki Marek Sołtysik s. 115-119
Polscy adwokaci w dziejach adwokatury austriackiej Zdzisław Krzemiński s. 120-122
Mikołaj Kański Jan Kocznur s. 123-126
100 lat temu Karolina Stremska s. 127-131
Szkolenie zawodowe adwokatów na świecie Andrzej Michałowski s. 132-138
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (październik-grudzień 2002 r.) Marek Antoni Nowicki s. 139-143
Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej Ewa Stawicka s. 144-158
Aktualne stanowisko CCBE w kwestii Układu Ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) Ewa Stawicka s. 159-162
Trewir - Akademia Prawa Europejskiego, 18-20 września 2002 r., seminarium Agata Kulisiewicz s. 163-167
Czy jesteśmy świadkami majowej rewolucji w Luksemburgu? Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 168-175
"Prawo do prywatności : aspekty prawne i psychologiczne", red. Krzysztof Motyka, Lublin 2001 : [recenzja] Jerzy Migdał Krzysztof Motyka (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Forensic Psychology and Law", red. Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Józef Wójcikiewicz, Kraków 2000 : [recenzja] Magdalena Budyn Alicja Czerederecka (aut. dzieła rec.) Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (aut. dzieła rec.) Józef Wójcikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182
31. Europejska Konferencja Prezesów - Wiedeńskie Spotkania Adwokatów (pod auspicjami Austriackiego Federalnego Stowarzyszenia Adwokatów) oraz Posiedzenie Stałej Komisji CCBE i Komitetu PECO, Wiedeń, 27-29 lutego 2003 r. Ewa Stawicka s. 183-184
Sprawozdanie z konferencji Stowarzyszenia Młodych Adwokatów (Bruksela 16-19 stycznia 2003 r.) Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 185-186
Konferencja wydziałowa WPiA UW pt. "Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej" Agnieszka Zakrzewska s. 187-191
Spotkanie z posłem na temat projektu nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze R. S. s. 191-193
Prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Gil Carlos Rodriguez Iglesias z wizytą w Polsce Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 193-195
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 196-199
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 200-202
Człowiek honoru poszukiwany Stanisław Szufel s. 203-204
Czy będzie skuteczne uzupełnienie - na wezwanie sądu II instancji, lecz po terminie miesięcznym od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem - kasacji, w której nie przedstawiono okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie? Andrzej Marcinkowski s. 205-206
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 207-211
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 212-218
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 219-226
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r. Zdzisław Krzemiński s. 227-229
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 maja 2002 r. Michał Wierzbowski Piotr Wypych s. 230-237
Glosa do uchwały SN z 28 marca 2002 r. Andrzej Sakowicz s. 238-243
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 244-245
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 245-247
Stanowisko Prezydium NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, przygotowane przez wiceprezesa NRA adw. dr hab. Andrzeja Kubasa Andrzej Kubas s. 247-255
Spotkanie u Księdza Prymasa Anna Sobocińska-Lorenc s. 255-257
Życie publiczne adwokatów s. 258-259
Z działalności Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 259-265
Ośrodek Badawczy Adwokatury Andrzej Michałowski s. 265-267
Z życia izb adwokackich : izba łódzka Joanna Agacka-Indecka s. 267-270
Izba olsztyńska Andrzej Jemielita s. 270-271
Izba warszawska Edmund Mazur s. 271-276
Izba zielonogórska Rafał Przybylak s. 276-277
Jubileusz prof. dr hab. Leszka Kubickiego s. 277-278
XXX Kongres SKILEX Stanisław Rymar s. 278-279
50. rocznica śmierci Generała Stanisław Mikke s. 280-282
Adwokat Józef Szelchauz (1896-1979) Anna Kłossowska s. 283-285
[Naczelna Rada Awokacka zwraca się... : komunikat] s. 286-288
[Naczelna rada Adwokacka zawiadamia... : komunikat] Wojciech Hermeliński s. 288-289
Europejski Kongres Prawniczy BLIC 2003 s. 289-290
Komunikat prasowy Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (Council of the Bars and the Law Societies of the European Union CCBE) i Akademii Prawa Europejskiego (Academy of European Law ERA) s. 290-291