Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 59
Palestra
2003, Tom 48, Numer 5-6(545-546)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Referendum ogólnokrajowe : wybrane zagadnienia Mariusz Jabłoński s. 9-19
O nowym prawie upadłościowym Dorota Zienkiewicz s. 20-30
"Prokura łączna nieprawidłowa" : wybrane zagadnienia Arkadiusz Buchenfeld s. 31-38
Legitymacja do wniesienia kasacji w postępowaniu cywilnym Monika Michalska s. 39-47
Informatyczne dowody rzeczowe w postępowaniach karnych Wojciech Sobala s. 48-54
Uwagi na temat wybranych aspektów funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego Jacek Masiota s. 55-62
Rewindykacja nieruchomości wywłaszczonych w trybie dekretu wywłaszczeniowego z dnia 7 kwietnia 1948 r. Mirosław Gdesz s. 63-72
Konwalidacja wadliwej rozprawy oraz częściowe uchylenie wyroku w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych z art. 439 § 1 k.p.k. : (na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 2001 r., III KKN 81 Sławomir Steinborn s. 73-90
O kryminalizacji przejawów pedofilii Wojciech Łuniewski s. 91-102
Psychiatryczno-psychologiczne aspekty spraw z wersją obrony koniecznej Józef Gurgul s. 103-112
Kasacyjna ruletka Bogusław Kosmus Roman Nowosielski s. 113-118
Ciszej nad trumną nieważności... Piotr Hofmański s. 119-125
A jednak pożegnanie z nieważnością Stanisław Zabłocki s. 126-128
Pół wieku temu w Emslandzie Stanisław Mikke s. 129-132
Piski wiosenne Marian Filar s. 133-134
Józef Światło na falach RWE Andrzej Bąkowski s. 135-138
Dziury w powietrzu Marek Sołtysik s. 139-142
Triady - chińska mafia : Patrioci i kryminaliści Tadeusz Biliński s. 143-148
Wojciech Trąmpczyński(1860-1953) : w 50. rocznicę śmierci Krzysztof Pol s. 149-154
"Themis Polska" - "Piórem ojczystym nietknięte pole" : część III Stanisław Milewski s. 155-157
Miejsce i rola adwokatury w wymiarze sprawiedliwości s. 158
Rzymska Konwencja o ochronie artystów-wykonawców Stanisław Siekierko s. 158-159
Problem ochrony artystów-wykonawców w Polsce s. 159
"Kwestia kobieca" w naszej adwokaturze Zygmunt Albrecht s. 160-165
Prasa o adwokaturze s. 165
100 lat temu Karolina Stremska s. 166-170
Odpowiedzialność za szkody prenatalne na tle orzecznictwa sądów niemieckich i austriackich Arkadiusz Wudarski s. 171-180
Prawo Indian do ziemi : natura i charakter «aboriginal title» w prawie kanadyjskim : część I Agnieszka Machnicka s. 181-192
Prawa człowieka w kontekście przeszkód ekstradycyjnych Michał Płachta s. 193-204
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (styczeń-marzec 2003 r.) Marek Antoni Nowicki s. 205-210
Statut Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE) Ewa Stawicka s. 211-220
Europejski nakaz aresztowania - aksamitna rewolucja Wojciech hermeliński s. 221-223
CCBE - nieodległe pełne członkostwo Wojciech Hermeliński s. 224-225
Czy zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego obejmuje decyzje administracyjne? : uwagi na marginesie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Erich Ciola Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 226-229
Sądownictwo wspólnotowe po Nicei Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 230-234
98.Sesja Plenarna CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej), Bergen 23-24 maja 2003 r. Ewa Stawicka s. 235-237
Aktualne problemy prawa medycznego : (V Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne) : wybrane zagadnienia Adam Górski Elżbieta Zatyka s. 238-240
Nowe tendencje w niemieckim i europejskim prawie spółek : seminarium prof. M. Luttra Agnieszka Zakrzewska s. 240-243
Sprawozdanie ze spotkania z ks. prof. Henrykiem Stawniakiem pt. "Trwałość i nierozerwalność małżeństwa, a oczekiwania i postawy osób występujących w sprawach o rozwód" Agnieszka Zakrzewska s. 243-245
"Wypadki drogowe : vademecum biegłego sądowego", red. J. Wierciński, A. Reza, Kraków 2002 : [recenzja] Wojciech Kotowski A. Reza (aut. dzieła rec.) J. Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 246-248
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 249-252
Czy roszczenie z tytułu podziału majątku wspólnego byłych małżonków może być dochodzone tylko w postępowaniu nieprocesowym? Andrzej Marcinkowski s. 253-254
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 255-259
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 260-265
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 października 2001 roku Kazimierz Postulski s. 266-269
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 lipca 2001 r. Katarzyna Sychta s. 270-279
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 280-284
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 284-288
[Z okazji 90. urodzin] Stanisław Rymar s. 288-290
Konferencja prasowa w Naczelnej Radzie Adwokackiej, 3 kwietnia 2003 r. na temat "Droga do adwokatury" Agnieszka Metelska s. 291-299
Z działalności Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 300-302
Z życia izb adwokackich : Izba olsztyńska Andrzej Kozielski s. 302-303
Ośrodek Ain-Karem Stanisław Mikke s. 304-305
Adwokat Aleksander Łopatek (1938-2003) Andrzej Tomaszewski s. 306-307
Adwokat Henryk Pieliński (1917-2003) Stanisław Śniechórski s. 308-309
Szkolne lata adwokata Józefa Szelchauza Witold K.L. Zapałowski s. 310
Czytając Odojewskiego Marek Sołtysik s. 311
Międzynarodowy Konkurs Prawników Wojciech Hermeliński s. 312
Szkolenie dla adwokatów Wojciech Hermeliński s. 312-313