Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Palestra
2003, Tom 48, Numer 9-10(549-550)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
25. rocznica inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II : Papież i dyplomacja pokoju Józef Kowalczyk s. 9-13
Sprawiedliwość a prawda i miłość w nauczaniu Jana Pawła II Zenon Grocholewski s. 14-20
Zmiana ustawy karnej w czasie popełniania czynu zabronionego Jarosław Majewski s. 21-32
Rewindykacja nieruchomości wywłaszczonych w trybie dekretu wywłaszczeniowego z 26 kwietnia 1949 r. Mirosław Gdesz s. 33-43
Akta rejestrowe jako źródło informacji o przedsiębiorcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Wojciech Łukowski s. 44-53
Sytuacja prawna członka zarządu spółki z o.o. w procesie wytoczonym przeciwko niemu na podstawie art. 299 k.s.h. Roman Gładyszowski s. 54-63
Wrogie przejęcia spółek publicznych - strategie działań obronnych na gruncie polskiego prawa Włodzimierz Olejnik s. 64-71
Mobbing (prześladowanie) - próba definicji i wybrane zagadnienia prawne Wojciech Cieślak Jakub Stelina s. 72-82
Rozwód - refleksje prawno społeczne Andrzej Malicki Jolanta Noculak s. 83-91
Nowe i nie całkiem nowe wznowienie Stanisław Zabłocki s. 92-101
Czy wszystkie chwyty dozwolone? : uwarunkowania i powinności w pracy adwokata a sytuacja pokrzywdzonego (ofiary przestępstwa) w świetle zasad, celów i potrzeb procesu karnego Jerzy Naumann s. 102-106
Czyny i rozmowy Stanisław Mikke s. 107-109
Rekin wakacyjny Marian Filar s. 110-112
Charles de Gaulle : wizerunek wielkiego Francuza Andrzej Bąkowski s. 113-118
Co każdy adwokat o Robercie Schumanie wiedzieć powinien? Stanisław Mikke Agnieszka Zakrzewska s. 119-123
Adwokaci warszawscy w Cytadeli 1905-1910 Krzysztof Pol s. 124-131
Talent pod presją - przypadek Leopolskiego Marek Sołtysik s. 132-136
Triady - chińska mafia (3) : nacjonaliści, komuniści i triady Tadeusz Biliński s. 137-142
Adwokatura a notariat w Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia z dziejów obu instytucji : część II Dorota Malec s. 143-151
Przedwczesna inicjatywa uczonego palestranta Stanisław Milewski s. 152-156
Praca społeczna adwokatury Władysław Żywicki s. 157-158
Jubileusz Profesora dra Emila Stanisława Rappaporta s. 158
Zniesienie kary śmierci w Nowej Zelandii s. 159
Wyrok z 30 grudnia 1958 r. (III K 1231 M. S. s. 159-161
100 lat temu Karolina Stremska s. 162-165
Reguła potwierdzania zeznań współsprawcy w prawie angielskim Arkadiusz Lach s. 166-170
Podsłuch telefoniczny w Wielkiej Brytanii na podstawie "Regulation of Investigatory Powers Act 2000" Katarzyna T. Boratyńska s. 171-178
Europejski Trybunał Praw Człowieka - przegląd orzecznictwa (kwiecień-czerwiec 2003 r.) Marek Antoni Nowicki s. 179-186
Pozbawienie możności obrony w toku postępowania karnego na gruncie art. II protokołu nr 1 załączonego do konwencji lugańskiej Aleksandra Włosińska s. 187-194
Prawa i ich ochrona w systemie Unii Europejskiej David Vaughan Agnieszka Zakrzewska Małgorzata Kuranowska-Zielińska (tłum.) s. 195-200
O wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich : kwestia podstawowa - gdzie poszukujemy regulacji proceduralnej? Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 201-209
O procedurze orzeczeń wstępnych i stosowaniu prawa wspólnotowego Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 210-216
Posiedzenie Stałej Komisji CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej) oraz Komitetu PECO, Kraków 26-27 czerwca 2003 r. Ewa Stawicka s. 217-218
Prawnicy w Unii Europejskiej : wystąpienie Pani Minister Jolanty Szymanek-Deresz, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszone podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czerwca 2003 r. Ewa Stawicka Jolanta Szymanek-Deresz s. 219-220
Otwarcie polskiego rynku usług prawniczych : tezy wystąpienia Ministra Sylweriusza Królaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wygłoszonego podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czerwca 2003 r. Ewa Stawicka s. 221
Doświadczenia irlandzkiego adwokata związane z akcesją do Unii Europejskiej : skrót wystąpienia Johna Fisha, byłego Prezydenta CCBE, wygłoszonego podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czerwca 2003 r. John Fish Ewa Stawicka s. 222-227
Zadania związane ze stosowaniem «acquis communautaire» po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : tezy wystąpienia Sabine Kloss-Tullius, przedstawicielki Delegacji Komisji Europejskiej w Polsce, wygłoszonego podczas seminarium PECO-CCBE w Krakowie 26 czewca 2003 r. Ewa Stawicka s. 228-229
XXV Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie Magdalena Dębska s. 230-231
"Wykład prawa karnego procesowego", red. Piotr Kruszyński, Białystok 2003 : [recenzja] Monika Zbrojewska Piotr Kruszyński (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Nowe książki Mariusz Wojtyczek Bartosz Łuć s. 235-239
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 240-245
Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku należy do akt sprawy przedłożyć odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich uczestników i ich antenatów? Andrzej Marcinkowski s. 246-247
Czy strona korzystająca w procesie cywilnym z pomocy pełnomocnika z urzędu może wypowiedzieć adwokatowi to pełnomocnictwo? Zdzisław Krzemiński s. 247-249
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 250-255
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 256-267
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2001 r. Sebastian Koczur Andrzej Świątkowski s. 268-273
Glosa do wyroku SN z 12 października 2001 r. Michał Warciński s. 274-283
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2003 r. Stanisław Turek s. 284-295
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Awokackiej Andrzej Bąkowski s. 296-299
Z działalności Rzecznika Prasowego NRA Agnieszka Metelska s. 299-303
Z życia izb adwokackich : Izba kielecka Stanisław Szufel s. 303-304
Izba koszalińska Leon Kasperski s. 304-306
Moje wspomnienie o marszałku Trąmpczyńskim Andrzej Marcinkowski s. 307-308
Uzupełnienie "Szpalt pamięci" Henryk Pilarski s. 308
Seminarium w Brukseli Wojciech Hermeliński s. 309
Pierwszy urzędowy zbiór orzeczeń OSNKiW za rok 2003 s. 309-310