Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Palestra
2003, Tom 48, Numer 11-12(551-552)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
85 lat odrodzonej adwokatury polskiej : Dziennik Praw Państwa Polskiego, Warszawa, No 22, 30 grudnia 1918 r. : Dekret w przedmiocie statusu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego s. 9-19
Komentarze i impresje jubileuszowe Czesław Jaworski s. 20-55
Zarys ustroju i dziejów Adwokatury Polskiej Marcin Zaborski s. 56-70
Adwokaci polscy w drodze do niepodległości (1914-1918) Krzysztof Pol s. 71-80
Jan Paweł II - prawodawca Zenon Grocholewski s. 81-87
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez komornika działającego w charakterze organu egzekucyjnego Antoni Górski s. 88-94
Polskie międzynarodowe postępowanie upadłościowe w świetle regulacji Unii Europejskiej Jakub Gerus Rainer Jański s. 95-107
Skutki podatkowe factoringu na gruncie podatków dochodowych Dominik Gajewski s. 108-115
Zagadnienie zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w ramach kodeksowych postępowań szczególnych Tomasz Razowski s. 116-127
Hierarchia funkcji karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody i jej znaczenie w praktyce Radosław Giętkowski s. 128-138
Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia Janusz Lewiński s. 139-145
Prcesowe aspekty badań poligraficznych w świetle znowelizowanych przepisów procedury karnej Tomasz Grzegorczyk s. 146-151
Aby sprostać oczekiwaniom Marcin Radwan-Röhrenschef s. 152-157
Czy nie przegramy "tej bitwy"? Stanisław Mikke s. 158-160
"W temacie ducha" Marian Filar s. 161-162
Gdy myślę etyka adwokacka Andrzej Bąkowski s. 163-165
Czarna godzina polskiej demokracji Marek Sołtysik s. 166-172
Triady - chińska mafia (4) : triady w Hong Kongu Tadeusz Biliński s. 173-177
Adw. dr Teodor Seidler i prof. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler - szkic do portretu ojca i syna w 90. urodziny syna Piotr Sendecki s. 178-184
Szeptana propaganda w świetle orzecznictwa Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 185-187
Głosy czytelników Jerzy Marcinkowski s. 187-189
Literatura piękna i styl sądowy J. R. s. 189
100 lat temu Karolina Stremska s. 190-195
Droga do zawodu solicytora w Irlandii Ewa Stawicka s. 196-200
Reforma prawa korporacyjnego w Unii Europejskiej według komisarza Mario Montiego Małgorzata Nowotnik s. 201-206
Autonomia proceduralna państw członkowskich Tomasz Tadeusz Koncewicz s. 207-213
O procedurze orzeczeń wstępnych (2) Maciej Taborowski Anna Zawidzka s. 214-220
"Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji : komentarz praktyczny", Stanisław Zabłocki, Warszawa 2003 : [recenzja] Kazimierz Zgryzek Stanisław Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 221-229
"Europa : zbliżenia, kontrowersje, perspektywy", red. Elżbieta Hałas, Lublin 2002 : [recenzja] Jerzy Migdał Elżbieta Hałas (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Podpisanie porozumienia o współpracy adwokatury polskiej i czeskiej, Praga, 10 września 2003 r. Stanislav Balík Stanisław Rymar Ewa Stawicka s. 231-233
Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatury w San Francisco Paweł Mazur s. 233-235
Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych do Strasburga w dniach 15-20 września 2003 r. Justyna Flankowska s. 236-237
Konstytucja Unii Europejskiej : jedna czy dwie Europy? : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej Zbigniew Cichoń s. 238-239
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych", Gdańsk-Jastrzębia Góra 12-14 października 2003 r. Katarzyna Papke-Olszauskas s. 239-242
Nowe książki Agnieszka Metelska s. 243-246
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Metelska s. 247-252
Nie zapomnieć mówić Andrzej Malicki s. 253-255
Czy w sprawie wpisu do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości nabytego w drodze zasiedzenia znajduje zastosowanie przepis art. 34 ustawy o księgach wieczystych i hipotece? Andrzej Marcinkowski s. 256-257
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 258-264
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 265-276
Glosa do wyroku SN z 8 stycznia 2002 r., I CKN 581 Konrad Osajda s. 277-286
Postanowienie Sądu Najwyższego z 22 maja 2003 r. Antoni Bojańczyk Stanisław M. Przyjemski s. 287-298
Posiedzenie NRA Andrzej Bąkowski s. 299-300
Z prac Prezydium NRA Andrzej Bąkowski s. 300-303
[W związku z jubileuszem 25. rocznicy] Stanisław Rymar s. 303
Porozumienie samorządów zawodów prawniczych i organizacji prawniczych z 8 września 2003 r. s. 304
Z życia izb adwokackich : Izba wrocławska : Wrocławska "Temida" 2003 Magdalena Zdrzałka-Szymańska s. 305-306
Konferencja szkoleniowa aplikantów adwokackich izb wrocławskiej i opolskiej Andrzej Grabiński s. 306-307
Nagroda im. adwokata Edwarda Wende s. 308-309
W szczerym, krwawym polu Stanisław Mikke s. 310-312
Adwokat Bożenna Banasik (1950-2003) Andrzej Pelc s. 313-315
Adwokat dr Juliusz Sas-Wisłocki w 30-tą rocznicę śmierci Katarzyna Wisłocka-Sieprawska s. 315-318
Narciarskie Mistrzostwa Polski Adwokatów E. K. s. 319
Studia podyplomowe w Wielkiej Brytanii s. 319
Kto posiada pamiątki s. 320