Tytuł Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
ISSN 1897-340X
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka
2011, Tom 1 (5)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Dorota Eichstaedt s. 5
Gry z polskim Faustem : ("Doktor Twardowski" Jerzego Broszkiewicza w świetle krytyki dyskursywnej) Robert Mielhorski s. 185, 7-44
Wyspiański : sztuka i towar Antoni Chojnacki s. 185-186, 45-63
Szary pył słów : projekt performatywnego odbioru w twórczości Samuela Becketta Piotr Dobrowolski s. 186, 65-81
Polska fantastyka literacka dla dzieci i młodzieży z lat 1989-2005 Stanisław Frycie s. 186, 83-114
"Harry Potter” J. K. Rowling - fenomen czytelniczej popularności Karolina Szawel s. 115-132, 187
Historia osoby deportowanej zawarta w powieści "Il treno dell'ultima notte" Dacii Mariani Anna Szwarc Zając s. 133-155, 187
Johann Wolfgang von Goethes "Die Leiden des jungen Werther" nach 225 Jahren Wiedergelesen : überlegungen zum Kultbuch der 1770er und der 1990er Jahre Frank Michael Schuster s. 157-172, 187
Monografia o twórczości scenicznej łódzkiego poety i dramatopisarza Igora Sikiryckiego Stanisław Frycie Danuta Mucha (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Ambiguïte et ses contraires", red. Beata Kędzia-Klebeko, Szczecin 2011 : [recenzja] Antoni Chojnacki Beata Kędzia-Klebeko (aut. dzieła rec.) s. 177-183
Noty o autorach s. 189-191