Tytuł Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa
ISSN 1230-1442
Wydawca Fundacja "Historia pro Futuro"
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa
2006, Tom 9, Numer 15/16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ruch Różokrzyżowców a twórczość angielskich myślicieli i poetów Bartosz Protas s. 11-44
"Fama" i "Confessio" czyli historia pewnej mistyfikacji Tadeusz Cegielski s. 45-48
"Fama Fraternitatis" czyli odkrycie Bractwa Przesławnego Zakonu R.C. s. 49-62
"Confessio Fraternitatis" s. 63-73
Jan Amos Komenský i Różokrzyżowcy Tadeusz Cegielski s. 74
Wędrowiec spogląda na Rose-Crucios Jan Amos Komenský s. 75-77
Wielanda Zakon Kosmopolitów Tadeusz Cegielski s. 78
Tajemnica Zakonu Kosmopolitów Christoph Martin Wieland s. 79-98
Klucz do "Rękopisu..." Jana Potockiego : część 2 Michał Otorowski s. 99-116
Wolnomularskie tradycje Kalisza Krzysztof Walczak s. 117-148
Środowisko wolnomularskie w międzywojennym Krakowie Anna Kargol s. 149-173
Wolnomularstwo na świecie u progu lat trzydziestych : cz. 1 Ludwik Hass s. 174-199
Kościół przeciw masonerii? : fragment dyskusji telewizyjnej z 28 kwietnia 1995 roku poświęconej problematyce religii i masonerii s. 201-214
"Walerian Łukasiński" na Wsch.·. Warszawy : rzut oka na przeszłość i teraźniejszość Jan Pasterz s. 215-221
W dziesięciolecie obudzenia L.·. "Walerian Łukasiński" : pamięci Patrona Ludwik Andrzejewicz s. 222-236
Fryderyk Wielki i "Sztuka królewska" Werner Schwartz s. 237-249
Związki elit politycznych powstania listopadowego z ruchem wolnomularskim Małgorzata Karpińska s. 250-262
Wolnomularstwo a świat islamu w XIX stuleciu : kielnia i pion w cieniu półksiężyca Jerzy Rohoziński s. 263-270
Rudolf Steiner a impuls wolnomularski Jerzy Prokopiuk s. 271-285
Dwa doroczne konwenty Wielkiej Loży Narodowej Polski (2000, 2001). s. 287-288
Dziesiąta rocznica reaktywowania WLNP Tadeusz Cegielski s. 288-289
Delegacje Wielkich Lóż w Polsce : 4-7 Maja 2001 Tadeusz Cegielski s. 289-290
Erygowanie Loży nr 6 "Eugenia pod Ukoronowanym Lwem". s. 290-291
Dziesięciolecie reaktywowania Loży nr 2 "Walerian Łukasiński" na Wsch.·. Warszawy Tadeusz Cegielski s. 292-293
Inauguracja Klubu w siedzibie WLNP Tadeusz Cegielski s. 293-294
Strony internetowe "Ars Regia" s. 294
Wolnomularstwo austriackie w liczbach Tadeusz Cegielski s. 295
Maria Mirzejewska-Janowicz (1941-2001) Tadeusz Cegielski s. 296-297
Jerzy Siewierski (1932-2000). s. 298-299
"Mity o stworzeniu świata i ludzi", David i Margaret Adams Leeming, Poznań 1999 : [recenzja] Łukasz Niesiołowski-Spanó David Adams Leeming (aut. dzieła rec.) Margaret Adams Leeming (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Mistyka Wschodu i Zachodu : analogie i różnice wyjaśniające jej istotę", Rudolf Otto, Warszawa 2000 : [recenzja] Mariusz Dobkowski Rudolf Otto (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Historia magii", Eliphas Lévi, Warszawa 2000 : [recenzja] Mariusz Dobkowski Eliphas Lévi (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Człowiek nie jest sam", Abraham J. Heschel, Kraków 2001 : [recenzja] Michał Otorowski Abraham J. Heschel (aut. dzieła rec.) s. 308-310
"Księga Inkwizycji : podręcznik napisany przez Bernarda Gui", Petra Seifert, Kraków 2002 : [recenzja] Michał Otorowski Petra Seifert (aut. dzieła rec.) s. 310-312