Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1972, Tom 63, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elizabeth Rowe : prekursorka europejskiego preromantyzmu na łamach monitorowych i jej tłumacz : z warszatu bibliografa "Monitora" Elżbieta Aleksandrowska s. 3-44
"Sonety pełtewne" - walka z romantyczną konwencją Anna Opacka s. 45-86
Wiersze sieroce Lenartowicza Maria Janion s. 87-115
Czyja "lirenka"? Bogdan Zakrzewski s. 117-141
O rzekomych autografach Samuela Twardowskiego Władysław Magnuszewski s. 175-178
Bezradna angelologia, czyli brakujący komentarz do w. 35-38 "Prologu" w "Dziadów" cz. III Marian Kwaśny s. 179-181
Młodzieńcza korespondencja Józefa Weyssenhoffa z Konstantym Marianem Górskim : 1876-1885 s. 183-213
Od Redakcji. s. 215
Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni Jean Starobinski Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 217-232
Problemy strukturowania tekstu Julia Kristeva Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 233-250
Fabulatorzy Robert Scholes Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 251-269
Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze : (fragmenty) Hans Robert Jauss Ryszard Handke (tłum.) s. 271-307
"Український фольклор у польській літературі. (период романтизму)", Р. Ф. Кирчів, Київ 1971, «Наукова думка», Академія Наук Української РСР, Інститут суспільних наук, ss. 276 : [recenzja] Mieczysław Inglot Р. Ф. Кирчів (aut. dzieła rec.) s. 309-312
"Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 272 : [recenzja] Krystyna Tokarzówna Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 312-316
"Poglądy Wilhelma Feldmana jako krytyka literackiego", Andrzej Jazowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 25, komitet redakcyjny: członkowie: Zygmunt Czerny, Wincenty Danek, Jerzy Jarowiecki, Ryszard Łużny, Henryk Markiewicz, Jan Nowakowski, Tadeusz Ulewicz, Kazimierz Wyka, sekretarz: Józef Białek, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, ss. 186, 2 nlb. : [recenzja] Bożena Wojnowska Andrzej Jazowski (aut. dzieła rec.) s. 316-324
"Literatura polska wobec rewolucji", praca zbiorowa pod redakcją Marii Janion, indeks opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 30, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 586, 6 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Stanisław Barańczak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) s. 324-331
"Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów", Andrzej Werner, Warszawa 1971, «Czytelnik», ss. 230, 2 nlb. : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 331-338
"Problemy socjologii literatury", pod redakcją Janusza Sławińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 502, 4 nlb. : [recenzja] Małgorzata Szpakowska Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 338-346
"S/Z", Roland Barthes, Paris 1970, Editions du Seuil, Collection Tel Quel, ss. 280 : [recenzja] Ewa Bieńkowska Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 346-352
XI Konferencja Teoretycznoliteracka Pracowników Naukowych Polonistyki (Jurata, 1-6 lutego 1972) Krzysztof Zaleski s. 353-359