Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1971, Tom 62, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romantyzm, czyli rozpacz semantyka Władysław Tatarkiewicz s. 3-21
Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski : zarys problematyki Andrzej Walicki s. 23-46
Pozytywizm Elizy Orzeszkowej Maria Żmigrodzka s. 47-68
Pojęcie "formy" u Gombrowicza Jerzy Jastrzębski s. 69-96
Małe i wielkie metafory Maria Grzędzielska s. 97-112
O metaforze Andrzej Bogusławski s. 113-126
Porównanie - gradacja - metafora Anna Wierzbicka s. 127-147
Korespndencja Władysława Broniewskiego z Bronisławem Sylwinem Kencbokiem s. 149-219
Metafora Winifred Nowottny Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 221-242
Semantyka śmiałej metafory Harald Weinrich Ryszard Handke (tłum.) s. 243-264
Spór o metaforę Jean Rousset Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 265-278
Wiatr - odpowiednik stanów duchowych : o pewnej romantycznej metaforze Meyer H. Abrams Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 279-298
"Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts", Herausgegeben von Arthur Henkel und Albrecht Schöne, Stuttgart 1967, Im Auftrage der Göttinger Akademie der Wissenschaften, J. B. Metzlersche Verlagsbuchandlung, ss. LXXXII, 4 nlb. + łamy (szpalty) 5-2196 + 22. 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Arthur Henkel (aut. dzieła rec.) Albrecht Schöne (aut. dzieła rec.) s. 299-306
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, indeksy zestawili Agnieszka Rabińska i Andrzej Walicki, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Jan Garewicz Maria Janion Ryszard Panasiuk Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 306-330
"Studia z teorii i historii poezji", pod redakcją Michała Głowińskiego, seria druga, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 456 : [recenzja] Stanisław Balbus Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 330-339
"Dokumantacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy", książka zbiorowa pod redakcją Jadwigi Czachowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 334, 2 nlb. + 4 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Helena Hleb-Koszańska Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 340-352
"O funkcji poznawczej dzieła literackiego", Katarzyna Rosner, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XVIII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 194 : [recenzja] Jerzy Kmita Katarzyna Rosner (aut. dzieła rec.) s. 353-363
Zagadnienia Teorii Tekstu Literackiego na łamach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Tartuskiego : (historia - dynamika - spójność - funkcja - typologia) Jerzy Faryno s. 364-381
Międzynarodowa konferencja poświęcona słowiańskiej metryce porównawczej (Warszawa, 26-28 maja 1971) Zdzisława Kopczyńska Lucylla Pszczołowska s. 383-384