Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1966, Tom 57, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okoliczności i czas powstania "Wyprawy plebańskiej" Stanisław Grzeszczuk s. 1-30
Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana Stefan Treugutt s. 31-82
"Natury poznanie" w lirykach Słowackiego : dzieje napięć między podmiotem a przedmiotem Marian Maciejewski s. 83-107
Modernistyczny barok Żeromskiego : studium prozy poetyckiej pisarza Maria Dłuska s. 109-152
Słownik języka poezji Lucylla Pszczołowska s. 153-165
Metryka wydawnicza "Monitora" z 1763 roku Józef Szczepaniec s. 185-189
Odnalezione fragmenty autografu i kopii "Króla-Ducha" Zbigniew Sudolski s. 191-201
Zapomnniana rozprawa o Mickiewiczu Antonina Bartoszewicz s. 203-207
Kraszewski a Muzeum Narodowe Polskie w Raperswilu Franciszek Ziejka s. 209-227
Lucjan Rydel o przekładzie "Orlanda" przez Piotra Kochanowskiego Roman Pollak s. 229-233
"Herezja kanonika Jędrzeja Gałki", Stanisław Kolbuszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Języka i Literatury, s. 110, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] František Svejkovský Stanisław Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) Karol Heintsch (tłum.) s. 235-240
"Stanisław z Bochnie, kleryka królewski", Helena Kapełuś, redaktor naukowy Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienian Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, tom XIII, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 184 : [recenzja] Teresa Kruszewska-Michałowska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku", Irena Bajerowa, redaktor naukowy Przemysław Zwoliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskie Akademii Nauk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Prace Językoznawcze, 38, komitet redakcyjny: Witold Doroszewski, Zenon Klemensiewicz, Jan Safarewicz, Zdzisław Stieber, s. 254, 2 nlb. : [recenzja] Franciszek Pepłowski Irena Bajerowa (aut. dzieła rec.) Przemysław Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 244-257
"Twórczość satyryczna Adama Naruszewicza", Alina Aleksandrowicz, Wrocław 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z okresu Oświecenia , komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, tom 1, s. 320, 2 nlb. : [recenzja] Julian Platt Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 257-269
"La Tribune des Peuples", wydanie fototypiczne, pod redakcją Henryka Jabłońskiego, wstępami zaopatrzyli Stefan Kieniewicz i Władysław Floryan, materiały zgromadził i fototypią kierował Władysław Floryan, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Historyczna Roku Mickiewicza, s. XVIII, 397, kart + 2 mapy : [recenzja] Ksenia Kostenicz Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) Henryk Jabłoński (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-276
"Neoromantyzm polski. 1890-1918", Julian Krzyżanowski, bibliografię opracowała Teresa Brzozowska, Wrocłow-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 444 + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Samuel Sandler Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 276-290
"La littérature narrative d'imagination. Des genres littéraires aux techniques d'expression", Paris 1961, Presses Universitaires de France, s. 176 : [recenzja] Hanna Dziechcińska s. 290-295
Angielskie i amerykańskie badania nad metaforyką Jerzy Strzetelski s. 295-326
Trzy popularne książki o wierszu Lucylla Pszczołowska Josef Hrabák (aut. dzieła rec.) А. М. Кондратов (aut. dzieła rec.) s. 327-337
"Umĕní Reportáže", Mojmir Grygar, Praha 1961, Československý spisovatel, s. 174 : [recenzja] Hanna Maria Małgowska Mojmir Grygar (aut. dzieła rec.) s. 337-338
Przegląd zawartości czasopisma "Umjetnost Riječi" ("Sztuka Słowa") 1957-1963 Jadwiga Stadnikiewicz s. 338-345
Uwagi na marginesie artykułu S. Zabierowskiego: "Udział Askanazego i jego szkoły w genezie „Popiołów”" Józef Dutkiewicz s. 347-348
Odpowiedź na uwagi prof. Józefa Dutkiewicza Stanisław Zabierowski s. 348-350